پیام حمید تقوائی به کشاورزان و مردم اصفهان! به شما کشاورزان و مردم آزاده اصفهان درود می فرستم!

تجمعات و تحصن چند هزارنفره و شکوهمند شما یک حرکت مهم و یک گام بزرگ به جلوست در اعتراضات همه مردم ایران علیه شرایط غیر قابل تحملی که جمهوری اسلامی به زندگی همه ما تحمیل کرده است. شما در اعتراضات به حقتان فقط خواستها خودتان را مطرح نمیکنید، خواست شما خواست همه مردم است. خشک شدن زاینده رود و فرسایش زمین و دیگر فجایعی که جمهوری اسلامی مسئول مستقیم آنست فقط زندگی شما کشاورزان و مردم اصفهان را در معرض خطر قرار نداده است بلکه فاجعه ای است برای محیط زیست و برای زندگی همه مردم در ایران.

قحطی ها، خشکسالی ها، ریزگردها، هوای غیر قابل استشمام، کمبود آب، خشکسالی، ریزش و فرسایش زمین، کل زندگی را رو به نابودی میبرد و ما میدانیم که مسئول مستقیم این فجایع جمهوری اسلامی است. مافیاهای زمین خوار و آب خوار و جنگل خواری که به جان منابع ثروت جامعه افتاده اند و می چاپند و میدزدند و میبرند و چنین مصائب و فجایعی را به همه ما مردم، به کشاورزان و مردم اصقهان تا مردم و اقشار مختلف جامعه در تمام شهرها و استانها تحمیل میکنند.


بنابراین این مبارزه شما و اعتراض شما و فریاد شما کل اعتراضات مردم ایران را نمایندگی میکند و شایسته بیشترین پشتیبانی ها و حمایت ها از جانب همه مردم ایران است.
من یکبار دیگر به شما کشاورزان و مردم قهرمان اصفهان درود میفرستم و برای شما آرزوی موفقیت و پیروزی دارم.
حمید تقوائی
٢٨ آبان ١٤٠٠، ١٩ نوامبر ٢٠٢١

اینرا هم بخوانید

سوسیالیسم در یک نگاه – سؤال از حمید تقوایی

مندرج در ژورنال شماره ۷۲۱ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده …