پیمان شجیراتی: “خطر بیش از پیش در کمین است”

در روزهایی که گذشت نه تنها در ایران که در سراسر دنیا چشم آزادی خواهان و ظلم ستیزان بسیاری به خیزش و جنبش کارگران نیشکر هفت تپه و کارگران گروه ملی فولاد اهواز دوخته شد.
کارگرانی که با دستانی خالی امّا اراده ای پولادین و شجاعتی کم نظیر درمقابل صف آرایی پلید سرمایه،قدرت،سیاست و زور ایستادگی کرده و همچنان بی بیم وهراس بردستیابی به خواسته های محقانه خود پافشاری و اصرار دارند.
از ابتدا معلوم بود که طرف مقابل با توجه به ماهیت سرمایه داری و استثماری خود به سرعت همه توان،ابزار و سیاستهای کثیف خویش را بکار خواهد بست تا از ادامه اعتراضات و گسترش آن جلوگیری نموده و آن را به شکست منتهی نماید و شاهد بودیم که در هفت تپه به ظاهر توانستند در جنگی نابرابر علیه کارگر و با استفاده از تهدید،ارعاب،آدم ربایی و گروگان گیری خروش کارگران نیشکر را ساکت نمایند.
امّا به یقین این سکوت موقتی خواهدبود چرا که حاکمیت اراده و توان حل مشکلات موجود را ندارد و بی تردید دیر یا زود موج اعتراضات در هفت تپه تکرار خواهد شد.
در چنین شرایطی که حکومت سرمایه و زور در پندار و باور غلط خود در سرکوب یک جنبش حق خواهانه کارگری موفقیت حاصل کرده این خطر در کمین کارگران گروه ملی فولاد اهواز است که طرف مقابل با بسیج همه امکانات خود در صدد خاموش کردن صدای اعتراضات ایشان بر آید.
جدای از تفرقه افکنی ها و تلاش برای شکستن صف متحد کارگران بوسیله عوامل پیدا و پنهان؛پرداخت بخشی از حقوق معوق آن هم بصورت قطره چکانی و مصاحبه ها و اطلاعیه های سراسر کذب مسئولان استان و مدیریت شرکت؛در روزهای گذشته شاهد بودیم که تعدادی از عوامل حکومتی در لباس روحانیت با ژست و ظاهری خیرخواهانه به کارگران معترض گروه ملی فولاد اهواز نزدیک شده و قصد رخنه و نفوذ در بین کارگران را داشتند تا در سناریوی بعدی و در خیال خام خود حاکمیت ضربه آخر را بر پیکره جنبش کارگری وارد نماید.
درست همان سناریویی که همین تعداد مشخص قبلا در بین کارگران نیشکر هفت تپه و در اعتراضات آنها مقابل فرمانداری شهرستان شوش آن را به اجرا رساندند.
همان هایی که خود و سیستم فاسدشان باعث و بانی همه رنج ها و مشکلات طبقه کارگر بوده و هست اکنون با ظاهر شدن در قامت مخالفت با دولت در بین کارگران آمده و بدنبال بهره برداری های خاص خود هستند که در مجال دیگری به تفصیل بدان اشاره خواهد شد.
امّا هوشیاری و آگاهی کارگران گروه ملی فولاد اهواز مانع از اجرا و عملی شدن نیات پلیدشان گشت.
تجمع امروز کارگران معترض در مقابل دفتر نماینده رهبری در استان که اتفاقا از اختیارات بسیار وسیع و گسترده ای در تصمیم گیری های کلان استان برخوردار است اما در مقام عمل هرگز مدافع حق کارگران نبوده حامل این پیام بود که کارگر غفلت زده نیست و هوشمندانه همه تحرکات را رصد کرده و همواره یک گام از طراحی ها و نقشه هایتان جلوتر حرکت مینماید.
با این همه آنچه که کارگران گروه ملی فولاد اهواز لازم است بدان توجه داشته باشند این نکته است که آفت ها و آسیب های پیش رو را بدقت شناسایی نموده و برای هر پیشامد احتمالی آلترناتیو و راه حل جایگزین اندیشه نمایند.
مهمتر آنکه با یافتن سازوکاری مناسب و عملی تر از آنچه که اکنون بکار بسته اند از خِرد همگانی کارکنان بهره جسته و از تک روی و تصمیم گیری های پنهانی دوری نمایند.
امروز خیزش کارگران گروه ملی فولاد اهواز به الگویی برای انسجام،همبستگی؛شجاعت و امید نزد جامعه خسته از ظلم و بیداد بدل گشته است و این مسئله وظیفه کارگران شریف و خستگی ناپذیر گروه ملی در مراقبت از این خیزش و تلاش برای به ثمر رسیدن آن و دستیابی به مطالبات را دوچندان مینماید.
?پیمان شجیراتی_۱٢ آذر ۱٣٩٧

اینرا هم بخوانید

تجمعات بازنشستگان در شهرهای اهواز، شوش، کرمانشاه، تهران، اصفهان، قائمشهر، کرمان.شریفه محمدی آزاد باید گردد

امروز ۳۱ تیر بازنشستگان تامین اجتماعی و فولاد مثل یکشنبه های گذشته در شهرهای مختلفی …