کارگران نفت و سرنوشت رژیم- بابک یزدی

کارگر کمونیست ۸۰۶
با سلام به شما و بینندگان عزیز
اجازه بدید من قبل از هرچیز آزادی توماج عزیز را به خانواده او، مردم و طبقه کارگر ایران تبریک بگویم. و به امید آزادی کلیه زندانیان سیاسی.
ببینید در جهان فعلی و در سیستم سرمایه داری وقتی به اطراف خود نگاه می کنیم میلونها کالا را می بینیم که طبقه کارگر خالق، به وجود آورنده و آفریننده آن هست.
طبقات حاکم می دانند که چرخه تولید در دست کارگران هست و اگر کارگران اراده کنند می توانند نه تنها چرخه تولید که سیستم را نیز متوقف و یا دگرگون کنند به همین دلیل در نظام هایی که تا حدودی دموکراسی و آزادی های نیم بند وجود دارد سعی کرده اند از طریق سندیکاها و اتحادیه های کارگری آنها را خاموش یا کنترل کنند و یا بخش کوچکی از حقوق کارگران را به آنها بدهند.
در نظام های دیکتاتوری و توتالیتر به دلیل ماهیت این رژیم ها اعتصاب ها و اعتراض های کارگری به ویژه در صنایع بزرگ و کلیدی در خیلی از موارد از حالت صنفی به حالت سیاسی تبدیل گردیده و با پلیس و نیروهای سرکوبگر مواجه می شوند.
در رژیمی مانند جمهوری اسلامی که حتی خوراک و پوشاک و موسیقی و رختخواب مردم هم سیاسی شده، اعتصاب و اعتراض کارگران و به ویژه کارگران صنایع کلیدی و نفت بلافاصله و اتوماتیک وار حالت سیاسی به خود می گیرد و رژیم و کارگران رودر روی هم قرار می گیرند.
یادمان هست که در سه ماهه آخر رژیم پهلوی این کارگران نفت بودند که سرنوشت انقلاب را رقم زدند. شیر نفت را به روی اسرائیل و آفریقای جنوبی بستند و تولید داخلی را هم در حد مصرف داخلی پائین آوردند و در هر شهر و برزن مردم فریاد می زدند که “کارگر نفت ما، رهبر سرسخت ما”. و کارگران نفت بودند که کمر رژیم را شکسته و رژیم را به زانو در آوردند. در نهایت هم خمینی مجبور شد بازرگان را واسطه کرده و با وعده وعید هایی اعتصاب کارگران را پایان دهد.
اکنون دوباره در این انقلاب زن زندگی آزادی یکبار دیگر سرنوشت جامعه در دستان توانای کارگران هست. کارگران صنایع سنگین، کارگران ذوب آهن، راه و ترابری، نفت و پتروشیمی، کامیونداران، و…
در نهایت انقلاب زن زندگی آزادی هم می تواند و باید با اعتصابات و اعتراضات یکپارچه و سراسری کارگران، معلمان، پرستاران، بازنشستگان،دانشجویان و … رژیم جهوری اسلامی را هم به گورستان تاریخ بسپارد.
کارگران نفت قدم های اولیه را برداشته اند ولی هنوز گام های بسیار بلند بیشتری لازم هست.
کمپین حمایت از کارگران نفت در داخل و خارج در این راستا شکل گرفته و باید در کنار کارگران نفت از آنها حمایت کند.
این اولین قدم ها و شروع کار آنهاست و می توانه آغازی باشد بر پایان رژیم ضدکارگر و ضد زن و ضد انسان جمهوری اسلامی.
در همین راستا تشکیلات خارج کشور حزب ما در هفته های گذشته در شهرهای مختلف اروپا و آمریکای شمالی تظاهرات و آکسیون ها و اعتراضاتی سازمان داده و تا رسیدن کارگران به حقوق حقه خود در کنار آنها خواهد بود. ما تا کنون در شهرهای تورنتو و نکوور در کانادا، فرانکفورت و کاسل و کلن در آلمان، مالمو، گوتنبرگ و استکهلم در سوئد تظاهرات و آکسیون هایی سازمان داده و این اعتراضات و آکسیون ها ادامه خواهد یافت. تا کارگران به حقوق حقه خودشون برسند.
چون وقت من رو به پایان و محدود هست از مسئولین و دست اندرکاران این شهرها و واحد ها خواستیم که بیایند و در حد وقت اجازه میده برنامه های گذشته و آینده خودشون را توضیح بدهند.
بابک یزدی
19 نوامبر 2023

اینرا هم بخوانید

آغاز اخراج وابستگان جمهوری اسلامی از کانادا- بابک یزدی

اخیراً دولت لیبرال سیاست‌های جدی‌تری علیه رژیم اسلامی ایران و مقامات و وابستگان آن از …