کارگران و مردم ایران و جهان، طرف سوم جنگ حماس و دولت اسرائیل- مهران محبی

کارگر کمونیست ۸۰۱

با حمله تروریستی و جنایتکارانه  حماس به شهرهای اسرائیل و قتل عام و سلاخی شهروندان به اسارت درآمده اسرائیلی، شیپور یک مسابقه آدمکشی از شهروندان اسرائیلی و فلسطینی توسط جنایتکاران هر دو طرف یعنی ارتش اسرائیل و تروریستهای حماس زده شد.

ابعاد و عمق این جنایات به حدی است که کمتر انسانی تحمل دیدن تصاویر منتشر شده از جنایات حماس و ارتش اسرائیل در حق شهروندان هر دو طرف را دارد. تبعات این جنگ ضد اسانی تا حالا برای شهروندان اسرائیلی و فلسطینی هزاران کشته و زخمی و آورگی صدها هزار نفر بوده است. اما طرفهای درگیر و حامیان این مسابقه آدمکشی همچنان بر ادامه جنایاتشان در رقابت با یکدیگر اصرار دارند.

حماس که تحت حمایت همه جانبه جمهوری اسلامی است، با دست آویز قرار دادن اشغالگر بودن اسرائیل و مظلوم واقع شدن مردم فلسطین برای تأمین منافع ضد انسانی خود و همپیمانانش مانند جمهوری اسلامی بر طبل ادامه خونریزی می کوبد. هدف تروریسم اسلامی بیرون راندن اسرائیل از منطقه و گسترش حاکمیت و فرهنگ و ایدئولوژی اسلامی است و در تلاش برای تجهیز و وارد کردن دیگر گروهها و نیروهای تروریستی مانند حشدالشعبی، فاطمیون و زینبیون و به اصطلاح داوطلبان بسیجی و سپاهی از ایران به منطقه برای مقابله با اسرائیل هستند. رجزخوانی حسین امیرعبداللهیان که بعد از عقب نشینی خامنه ای در جمع فرماندهان سپاه، اعلام می کند:” دست همه روی ماشه است” در این راستااست.

از طرف دیگر دولت اسرائیل جنایات حماس را دستمایه حملات ویرانگر هوائی و زمینی خود به مراکز فلسطینی نشین قرار داده و اعلام کرده است تا ناتوان ساختن کامل حماس و یکسان کردن مناطق فلسطین با خاک دست بردار نخواهد بود. این در حالی است که همه دولتهای غربی و مخصوصا آمریکا اعلام حمایت قاطعانه از دولت اسرائیل کرده اند و دولت آمریکا در همان چند روز اولیه جنگ، ناو هواپیما بر “جرالدفور”  را در نزدیکی اسرائیل مستقر کرده و قرار است به زودی ناو هواپیمابر “آیزنهاور” را هم به منطقه بفرستد.

بیش از یک هفته است که شهرهای دو طرف زیر باران راکت و موشک هستند و هر روز هزاران انسان کشته و زخمی یا آواره می شوند. مناطق فلسطنینی نشین در محاصره کامل ارتش اسرائیل قرار گرفته اند و گرفتار بی غذائی، بی آبی و بی داروئی و غیره شده اند. اما جنگ همچنان ادامه دارد و حامیان دو طرف نیز همچنان بر آتش جنگ بنزین می ریزند.

اما این جنگ جنایتکارانه مانند هر جنگ ارتجاعی دیگری تنها دو طرف ندارد. چنین جنگهائی که بر مبنای منافع دولتهای ارتجاعی سرمایه داری و گاها میان تروریستهای دولتی و تروریستهای مذهبی و اسلامی به وقوع می پیوندند، قربانیانشان فقط مردم عادی ای هستند که هیچ منفعتی در جنگ  ندارند، و در عین حال حامی ای هم ندارند. این مردم، طرف سوم این نوع جنگها هستند. حامی واقعی آنها نیز  مردم کارگر و زحمتکش و صلح دوستی هستند که  مخالف هر دو طرف جنگ های ارتجاعی ایستاده و بر پایان فوری جنگ تاکید دارند. خیلی از جنگ های ارتجاعی میان قدرتهای سرمایه داری نیز تا کنون مورد مخالفت و انزجار مردم متنفر از جنگ یا همان قطب سوم یعنی بشریت مترقی قرار گرفته اند. بارها در سطح جهانی مردم نسبت به جنگ و کشتار شهروندان اعتراض به راه انداخته و خواستار توقف فوری جنگ شده اند. امروز و در برابر این جنگ جنایتکارانه نیز مردم جهان باید به عنوان طرف سوم به خیابان بیایند و خواهان توقف فوری جنگ شوند. باید از حق داشتن سرزمین و دولت برآمده از اراده خود مردم برای فلسطینیان حمایت کنند. نباید اجازه داد که دولت اسرائیل به بهانه جنایات کم سابقه حماس در حق شهروندان اسرائیلی متقابلا علیه شهروندان فلسطینی به جنایاتش ادامه دهد.

نباید به جریانات راست و دولتهای ارتجاعی سرمایه داری اجازه بهره برداری سیاسی از طریق به انحراف کشاندن اذهان عمومی داد تا برای متحد خود در این جنگ و این مسابقه آدمکشی طرفدار و سمپات گرد آورند. امروز در حالیکه دولت اسرائیل خیلی از مناطق مسکونی فلسطین را به تلهائی از ویرانی تبدیل کرده است، دولتهای غربی و طرفداران تروریسم دولتی مشغول تبلیغات و به راه انداختن آکسیونها در حمایت از دولت جنایتکار اسرائیل به بهانه مخالفت با تروریسم هستند.

از طرف دیگر جریانات اسلامی و جمهوری اسلامی با نمایش مظلومیت مردم فلسطین و گرفتن ژست دفاع از آن مردم که توسط دولت اسرائیل کشتار می شوند، به دنبال بسیج افکار عمومی در جهان به اصطلاح اسلام برای حمایت از حماس و گروهای جهادی-اسلامی جنایتکار هستند.

در ایران که یک انقلاب علیه حکومت اسلامی در جریان است و مردم هر لحظه انتظار تحقق آرزوئی می کشند که برایش مبارزه می کنند، جریانات راست و سلطنت طلب تلاش می کنند مردم انسان دوست و ضد تبعیض جنسی، قومی، نژادی و ملی، مذهبی را در کنار و حامی دولت اسرائیل جا بزنند و از طریق رسانه هائی مانند “من و تو” و “ایران اینترنشنال” چنین تبلیغاتی را براه انداخته اند.

مردم ایران از کارگر گرفته تا معلم، بازنشسته، زن و مرد و جوان و غیره، همچنانکه در جریان انقلابشان، انقلاب “زن، زندگی، آزادی” که بیانگر برخورداری از رفاه، آزادی و از میان برداشتن هر گونه تبعیض است، نشان داده اند، جریانات راست و سلطنت طلب را که هدفشان ایجاد تفرقه و شکاف میان مردم متحد بود، قبول نداشته و آنها را حاشیه ای کرده اند،  امروز  نیز که شهروندان اسرائیلی و فلسطینی زیر بمباران و موشک باران تروریستهای دولتی اسرائیلی و تروریستهای اسلامی وابسته به جمهوری اسلامی هستند، وظیفه دارند در مقابل همه طرفهای درگیر در این جنگ جنایتکارانه بایستند. وظیفه دارند که به راستها و سلطنت طلبان اجازه ندهند که در تبلیغات و موضع گیریهای ارتجاعی  شان  مردم ایران را حامی و طرفدار دولت اسرائیل قلمداد کنند.

ما مردم ایران، ما کارگران و معلمان، ما زحمتکشان، ما زنان و جوانان و ما آزادیخواهان و انساندوستان به طرف سوم و به جبهه بشریت مترقی تعلق داریم و باید همصدا با مردم متمدن و ضد جنگ سراسر دنیا خواهان پایان یافتن فوری جنگ شویم.

“نه به جنگ”، “نه به تروریسم دولتی” و “نه به تروریسم اسلامی”

اینرا هم بخوانید

رقابت بر سر “چه کسی کمتر دزدیده”! مهران محبی

کارگر کمونیست ۸۳۱  کشمکش های جدید و در آستانه دور دوم مجلس دوازدهم بر سر …