کتاب “مارکس را بخوان”، نوشته یاشار سهندی

معرفی کتاب:

لنین در یادداشتهای خود از آثار هگل چند جا یادآور می­شود و تاکید می­کند که من با نگاه ماتریالیستی هگل را می­خوانم. به نظر من این تاکید درستی است. مارکس را باید خواند، اما از چه نگاهی؟ این بسیار مهم است. و در عین حال از این خواندن در پی چی هستید؟ اگر از دیدن مصائب حاکم کنونی بر جهان به خشم آمدید و اگر چرایی آن برایتان مطرح است اگر معتقدید انسان شایسته یک زندگی دیگر است و شاهدید در منگنه نظام حاکم زندگی انسانها لت و پار می­شود، اگر که می­خواهید “منشا اثر” باشید، مارکس را باید از دید منصور حکمت خواند. از دید کسی با اتکا به درک عمیق متد مارکس در شناخت و نقد مارکس به سرمایه داری پيکاری عليه افکار و مکاتب و سنت‌هاى نظری بورژوایی سازمان داد.

خواندن آثار منصور حکمت سر نخ های محکم و مطمئن به دست شما خواهد که بروید خود مارکس را بخوانید؛ و با درک متد او در شناخت نقد طبقه کارگر از نظام حاکم را بدانید، تا جنبش این طبقه را بشناسید و تا اینکه خود را یکی از کسانی بدانید که همین امروز، نه در فردای موعود، دنبال رفاه و شادی و آزادی است و هدف این کتاب همین است. “مارکس را بخوان”، فراخوانی است بدین منظور؛ و برای خواندن مارکس باید منصور حکمت را خواند. (از متن کتاب)

یاشار سهندی

لینک کتاب از اینجا (فورمت پی دی اف)

اینرا هم بخوانید

کشتن انسان به هر دلیل و با هر اعتقادی قابل بخشش نیست- مریم فرهادی

من نمیدانم این چه کشوری است که اگر مخالف نظامش باشی کشته میشوی اگر موافق …