کرونا، واکسن و سود!

طبق خبری که روز چهارشنبه منتشر شد، اتحادیه اروپا قصد دارد تا آخر فوریه ۲۰۲۲، پنجاه و پنج میلیون دوز واکسن کوید را که تاریخ مصرفش بسر میرسد معدوم کند. این ۲۵ میلیون دوز بیشتر از کل واکسن هایی که اتحادیه اروپا تاکنون به آفریقا “هدیه” کرده است!

میلیونها واکسن معدوم میشود در حالیکه میلیونها نفر در آفریقا و دیگر نقاط محتاج آن هستند. آیا زمخت تر از این میشود تناقضات نظام اقتصادی کنونی حاکم بر جهان را نشان داد؟ چیزی که برای مصرف مردم و نجات جان آدمها و با مایه گذاشتن از زحمت انسانهای زیادی تولید شده به دست مردمی که برای آن له له میزنند نمی رسد. چرا؟ چون سود و قوانین اقتصاد مبتنی بر سود اجازه نمی دهد.

در همین دوره کرونا و بدبختی عظیم برای بشریت، کمپانی های دارو سازی سودهای هنگفت و تاریخی به جیب زده اند. و این فقط به کمپانی های داروسازی محدود نیست. بنا به آمار “آکسفام کانادا” در ژانویه امسال، ثروت میلیاردرهای جهان در ۲۲ ماه دوره کرونا بیش از ۱۴ سال گذشته رشد داشته است. در همین دوره ده ثروتمندترین مرد جهان داریی هایشان بیش از دو برابر افزایش یافته و اکنون شش برابر ثروت ۳ میلیارد و صد میلیون نفر ساکن کره زمین است!

آیا واضح نیست که سیستم حاکم براین جهان ضد انسانی است و باید آنرا برافکند و نظمی نوین ایجاد کرد که تامین و تضمین زندگی بشر در برابری کامل تنها هدفش آن باشد؟

مندرج در ژورنال شماره ۳۸

اینرا هم بخوانید

انقلاب زن زندگی آزادی و جنگ حماس و اسرائیل! مصطفی صابر

مندرج در ژورنال شماره ۵۵۰ (لینک به فایل پی دی اف نشریه ژورنال برای پیاده …