کمپین نجات رامین حسین پناهی: هفته اعتراضات متحدانه به حکم اعدام رامین حسین پناهی

با اعلام تایید حکم اعدام رامین حسین پناهی ، خطر اجرای حکم این فعال سیاسی بسیار زیاد است.

ما از روز شنبه ٢٥ فروردین تا شنبه هفته آینده را ، هفته اعتراض به حکم اعدام رامین حسین پناهی اعلام کرده و از همگان دعوت میکنیم بهر طریق ممکن به این حکم اعتراض کنند.

فقط با اعتراضات گسترده و متحدانه میتوان جلوی اجرای این حکم وحشیانه را گرفت.

ما خواهیم کوشید در سنندج و شهرهای مختلف کردستان و ایران، اقداماتی را در دستور گذاشته و در سراسر جهان و در شهرهای مختلف اروپا با سازماندهی اعتراضات توجه افکار عمومی را به این زمینه سازی حکومت اسلامی برای قتل یک فعال سیاسی جلب کنیم.

از شما مخالفین اعدام و معترضین به این حکم دعوت میکنیم بهر طریق ممکن به این حکم اعتراض کنید. از اقدامات و برنامه های خود ما را مطلع کنید و کمک کنید تا جان رامین حسین پناهی را نجات دهیم.

بزودی برنامه های اعتراضی ما اعلام خواهد شد.

کمپین نجات رامین حسین پناهی

٢٢ فروردین ١٣٩٧

١١ آوریل

اینرا هم بخوانید

Hollow operation, Hollow regime- Bahram Soroush

April 15, 2024 The Islamic Republic’s drone and missile attack on Israel was not a …