کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری: راهپیمایی٢٠٠٠ کارگر معدن مس سونگون ورزقان در پنجمین روز اعتصاب

روز شنبه ١٣آذر بیش از ٢٠٠٠ کارگر معدن مس ورزقان در پنجمین روز از اعتصاب شان، در یک اقدام اعتراضی سمبولیک بیش از ۱۰ کیلومتر راه پيمائى کردند .

در حین راهپیمایی و تجمع کارگران در مسير معدن، یک دستگاه جرثقیل با سرعت بالا در جاده سرازیری به سمت تجمع کارگران حرکت کرد. امیدواریم که به کارگران صدمه ای وارد نشده باشد. هیچ بعید نیست که این کار توطئه کارفرما علیه کارگران بوده باشد.

اعتصاب با شکوه کارگران مس سونگون وارد پنجمین روز از دور جدید شده است. اعتراضات کارگران از اواخر آبان و در اعتراض به اخراج ٦٠ نفر از کارگران و همسانسازی حقوق ها آغاز شده و تا به امروز ادامه دارد. در دور قبلی اعترضات کارگران شعار می دادند:″همسانسازى حق مسلم ماست، ″كارگريك ايشلريك، ذلته باش ايمريك، (كارگريم و كار ميكنيم، در مقابل ذلت سر خم نميكنيم)، ″فساد اقتصادى ريشه هر ذلت است.”

کارفرمای معدن در طول این مدت تلاش کرده با وعده و وعید کارگران را سر بدواند. در دور قبلی اعتصاب کارگران تاکید کرده بودند که تا رسیدن به خواستهایشان دست از اعتصاب نخواهند کشید. اکنون اعتصاب کارگران با قدرت و برای رسیدن به خواستهای برحق شان ادامه دارد.

کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری بر ضرورت اتحاد و همبستگی همه کارگران شاغل در شرکت های زیر مجموعه مس سونگون، همراهی وشرکت خانوادها در این اعتصاب برای تحمیل خواستها و مطالبات کارگران به کارفرما و دولت تاکید می کند.

کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران

١٣ آذر ١٤٠٠، ٤ دسامبر ٢٠٢١

اینرا هم بخوانید

کارزار حمایت از شریفه محمدی شماره ۲:کارزار حمایت از شریفه با قدرت به پیش میرود.به آن بپیوندید! 

کارزار حمایت از شریفه محمدی به قدرت به پیش میرود. در تازه‌ترین اقدام کنفدراسیون عمومی …