کمیته بین المللی علیه اعدام: درباره لغو مجازات اعدام در مالزی

طبق اصلاحاتی که پارلمان مالزی روز سوم آوریل به تصویب رساند مجازات الزامی اعدام در این کشور لغو شده و از مجازات‌های جایگزین استفاده خواهد شد. به گفته یک مقام دولتی، اعدام عامل بازدارنده مؤثری در ارتکاب جرم نبوده است. لازم به گفتن است که دولت مالزی در سال ۲۰۱۸ اجرای مجازات اعدام در این کشور را لغو کرد و تا زمان تصویب قانون جدید در پارلمان اجرای تمامی احکام اعدام متوقف شده بود.

لغو قانونی مجازات اعدام در مالزی برای جنبش جهانی علیه اعدام یک خبر خوشایند و قدمی در جهت درست است. لغو مجازات اعدام در هر کجا که باشد نیروبخش ما در ایران خواهد بود که حکومتش به نسبت جمعیت آن رکورددار اعدام در جهان است. به اعتبار جنبش قوی علیه اعدام در ایران و به یمن انقلاب زن زندگی آزادی که دفاع از زندگی را در محور کار خود دارد، دیر نیست روزی که ما عملا اعدام را در ایران لغو کنیم و با سرنگونی جمهوری اسلامی به ممنوعیت قانونی مجازات اعدام دست یابیم. مجازات ضد انسانی اعدام همواره یکی از ابزارهای دولتها برای کنترل شهروندان و وسیله ای برای ایجادی فضای رعب و وحشت در جامعه بوده است. تجربه نشان داده است جامعه ای که در آن اعدام متداول است جامعه ایست که با بی ارزش کردن جان انسان دیگر حقوق پایه ای انسانها هم به سهولت پایمال می شود.

در ایران، جمهوری اسلامی از روز اول به قدرت رسیدنش از اعدام بعنوان مهمترین حربه سرکوب جامعه استفاده کرده و تاکنون دهها هزار نفر را اعدام کرده است. اعدام زندانیان سیاسی و مخالفین حکومت بخش مهمی از اعدامها در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی بوده است و این بخوبی نشان می دهد که چگونه جمهوری اسلامی با حذف فیزیکی مخالفان خود به بقای ننگین خود ادامه داده است. بخش مهمی دیگری از اعدام ها در ایران متهمین مرتبط با مواد مخدر بوده است که این روزها شاهد اعتراضات مکرر خانواده ای آنها برای نجات جان عزیزانشان بوده ایم . اعدام تحت عنوان مبارزه با جرم و جنایت نه نتها باعث کاهش بزهکاری در جامعه نبوده است بلکه خود عاملی در بازتولید و تداوم خشونت در جامعه بوده است.

باید همه ما متحدانه صدایمان را علیه اعدام ها در ایران بلندتر کنیم و خواهان لغو مجازات اعدام و قوانین قصاص و لغو همه احکام اعدام شویم. با بلند کردن پرچم نه به اعدام و سرنگون باد رژیم اعدام در ایران هم در مقابل سرکوب رژیم قد علم کنیم و هم با دفاع از حق حیات و زندگی یک زندگی در خور انسان را بنا نهیم.

کمیته بین المللی علیه اعدام

۱۵ فروردین ۱۴۰۲- ۴ آوریل ۲۰۲۳

اینرا هم بخوانید

کارزار حمایت از شریفه محمدی شماره ۲:کارزار حمایت از شریفه با قدرت به پیش میرود.به آن بپیوندید! 

کارزار حمایت از شریفه محمدی به قدرت به پیش میرود. در تازه‌ترین اقدام کنفدراسیون عمومی …