کمیته حقیقت یاب مجلس در باره مسمومیت دانش آموزان مدعی شد “عده ای با غرض وشیطنت دست به این کار زدند”!

حمیدرضا کاظمی، رئیس کمیته حقیقت یاب مجلس جمهوری اسلامی بار دیگر صحبت از ارائه گزارش مسمومیت دانش آموزان کرده و گفته گزارش نهایی این کمیته به رئیس مجلس خبر داده است.

وی در این گزارش ضمن تکرار ادعاهای قبلی رژیم در باره مسمومیتهای شیمیایی و گازی هزاران دانش آموز دختر در دهها مدرسه، گفته است:”با جمع آوری اطلاعات مشخص شد که «عده ای با غرض و شیطنت و با استفاده از بمب های بد بود که در بازار موجود است، دست به این کار زدند و برخی هم هدفشان از این اقدام «به تعطیلی کشاندن مدارس» بوده است. در جمع بندی مشخص شده که «افرادی هم در پشت صحنه بخشی از مسمومیت‌های دانش آموزان بودند» که توسط دستگاه امنیتی شناسایی و دستگیر شدند. برگرفته از خبرگزاری خانه ملت، سایت مجلس جمهوری اسلامی

اینرا هم بخوانید

حمایت سندیکاهای کارگری چهار کشور اروپا از تجمع همبستگی با کارگران ایران در شهر ژنو سوئیس

شماری از سندیکاها و تشکل های کارگری چهار کشور اروپایی حمایت خود را از تجمع …