کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری: حذف بیش از ۲۵۰ معلم از رتبه‌بندی باید جواب دندان شکنی بگیرد

مردم مبارز و انقلابی کردستان!

معلمان مبارز!

دولت رئیسی برای مقابله با تجمعات اعتراضی معلمان ٢ گزاره «حذف رتبه‌بندی» و «تنزل رتبه» را در پیش گرفته است. در استان کردستان بیش از ٤٨ معلم، در استان کرمانشاه ٢٠ معلم، در استان تهران بیش از ٨٠ معلم از لیست رتبه‌بندی معلمان حذف شده‌اند. این در حالی است که در بطن قانون رتبه‌بندی هیچ تبصره یا ماده‌ای درخصوص حذف معلمان از رتبه‌بندی وجود ندارد.

حذف رتبه بندی معلمان از جانب دولت رئیسی ادامه سیاست دستگیری، محاکمه و زندانی کردن صدها معلم مبارزی است که در چند سال گذشته برای مطالبات بحق خود و در هشت ماه گذشته در جهت تقویت اعتراضات بحق مردم مبارزه کرده اند.

سیستم سرکوب حکومت از نقش مهم معلمان در فضای سیاسی جامعه به خوبی آگاه است و تلاش میکند به بهانه های مختلف فعالین معلمان را زیر ضرب بگیرد تا آنها را به عنوان یک نیروی موثر سیاسی در صحنه سیاسی جامعه عقب براند. حذف رتبه بندی معلمان در کردستان و در سراسر کشور یک تصمیم سیاسی در تداوم سیاست سرکوبگرانه حکومت است و باید عقب رانده شود. شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران ایران و کانون های صنفی معلمان می توانند نقش مهمی در عقب راندن این سیاست بر عهده بگیرند.

معلمان مبارز کردستان

٤٨ نفر یعنی حدود ۲۰ درصد از حذف رتبه بندی ها مربوط به معلمان کردستان است. و این بدلیل نقش فعالی است که معلمان کردستان بویژه در هشت ماه گذشته ایفا کرده اند. اعتصابات و اعتراضات معلمان، اعتراض آنها به حملات شیمیایی به دانش آموزان و نقشی که در جهت همبستگی مبارزاتی از خود نشان داده اند یک نقطه قوت مهم آنها و مردم معترض کردستان است. معلمان به همین دلیل از محبوبیت ویژه ای در میان مردم یافته اند و این توانایی را دارند که با قاطعیت و با جلب حمایت دانش آموزان و والدین آنها و مردم معترض شهرهای کردستان در مقابل این تعرض حکومت بایستند و این طرح سرکوبگرانه را خنثی کنند.

همه با هم و متحدانه علیه حذف ٢٥٠ نفر از معلمان از رتبه بندی ها بایستیم.

کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران

١٠ خرداد ١٤٠٢

٣١ می ٢٠٢٣

اینرا هم بخوانید

گزارش کمپین مالی حزب برای جمعآوری حداقل ۱۰۰ هزار دلار در یک ماه- لیست شماره دو

کمپین مالی حزب لیست شماره دو در پاسخ به فراخوان حزب برای جمع آوری حداقل۱۰۰ …