گزارش کمپین مالی حزب برای جمعآوری حداقل ۱۰۰ هزار دلار در یک ماه- لیست شماره هفتم

کمپین مالی حزب

لیست شماره ۷

در پاسخ به فراخوان حزب برای جمع آوری حداقل۱۰۰ هزار دلار کمک مالی برای تامین بخشی از نیازهای مالی حزب (و از جمله کانال جدید) معادل ۱۰۶۳۶۰ دلار آمریکا جمع آوری شد. لیست دوستانی که کمک کرده‌اند نیز هر هفته اعلام شده است. از تمام عزیزانی کهبه کمپینکمک کرده‌اند صمیمانه قدردانی میکنیم. از مخالفین جمهوری اسلامی در داخل و خارج کشور، از همه آنها که قلبشان برای جامعه‌ای آزاد و برابر و خوشبخت میتپد و از همه فعالین انقلاب زن زندگی آزادی در داخل و بویژه خارج کشوردعوت می‌کنیم کمک به حزب را ادامه دهید. كمكهای شما، به هر ميزان مايه افتخار و اتکای اين حزب است.

لیست شماره ۷

فریبا برهان زهی ۵۰۰ کرون

هوادار از آلمان ۲۰ یورو

رضا اکبری ۵۰۰ کرون دانمارک

کامران برلین ۵۰ یورو

مهسا از آلمان ۵۰ یورو

بیژن جلالی ۵۰ دلار کانادا

جمعی از فعالین حزب در سوئد ۲۷۰۰۰ کرون

آولین ۵۰۰کرون 

دو دوست از اپسالا ۵۰۰ کرون

مهسا از آلمان ۱۰ یورو

می هو ۱۰۰ دلار کانادا

مری اوتاوا ۱۰۰ دلار کانادا

صوفی اتاوا ۱۰۰ دلار کانادا

شادی شوشتری ۶۰۰ کرون

روزبه زندی فر ۵۰۰کرون

حمید صباحی ۲۰۰کرون

مهسا ژینا ۱۰ یورو

جمع لیست ۷ معادل ۳۳۶۰ دلار آمریکا

جمع کل کمک‌‌ها ۱۰۶۳۶۰دلار آمریکا

اینرا هم بخوانید

انقلاب زنانه: دومینوی نود در پی به هلاکت رسیدن رئیسی

روز یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ با انتشار خبر سقوط هلیکوپتر رئیسی و احتمال به هلاکت …