یک موفقیت مهم برای کارگران ارکان ثالث نفت در پارس جنوبی

روز یکشنبه ۲۳ آبان بدنبال اعتراضات کارگران ارکان ثالث در مجتمع گاز پارس جنوبی، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت دستور اجرای طرح اقماری ۱۴ روز کار و ۱۴ روز مرخصی را  برای کلیه کارگران پیمانکاری شاغل در پالایشگاه‌های گاز پارس جنوبی صادر کرد. کارگران ارکان ثالث تا کنون به صورت نوبت کاری سه هفته کار و یک هفته استراحت کار میکردند و اکنون با اجرای طرح جدید آنها نیز همچون کارکنان رسمی از طرح اقماری دو به دو برخوردار میشوند و این یک پیروزی مهم  برای کارگران پیمانکاری نفت است که مدتهاست به شرایط کاری خود اعتراض داشته اند. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران نفت ضمن گزارش این خبر اجرای ۱۴ روز کار و ۱۴ روز مرخصی را با توجه به شرایط مشقت بار کاری در مراکز نفتی را حق همه کارگران شاغل در نفت اعلام  کرده است.

کارگران ارکان ثالث تجمعات متعددی با خواست کوتاه شدن دست پیمانکاران و دائمی شدن قرار دادها داشته اند و این مطالبه همه کارگران نفت است. خلع ید از پیمانکاران، لغو قوانین ویژه مناطق اقتصادی، داشتن امنیت شغلی و دائمی شدن قراردادها، افزایش حقوق بنا بر ارقام اعلام شده خود کارگران و تاکید بر اینکه مزد هیچ کارگری نباید از ۱۲ میلیون کمتر باشد، پرداخت بموقع دستمزدها و تسویه حساب فوری طلبهای کارگران، توقف اخراج ها و بیکرسازیها، ایمنی محیط های کار و اجرای پروتکل های سازمان بهداشت جهانی در مقابله با بیماری مرگبار کرونا،  بهبود قابل قبول وضع کمپها و غذا، پایان دان به دزدی ها و اختلاس ها و  پایان دادن به امنیتی کردن فضای کاری و داشتن حق تشکل، تجمع و اعتراض از جمله مطالباتی است که کارگران نفت در طول اعتراضاتشان بارها بر روی آنها تاکید کرده اند. اعتراضات در نفت گسترده است. از خواستها و مطالبات این کارگران باید وسیعا حمایت کرد.

حزب کمونیست کارگری ایران

24 آبان ۱۴۰۰ ،  ۱۵  نوامبر ۲۰۲۱

اینرا هم بخوانید

اخبار نفت ۵:اعتصاب بیش از۲۰ هزار کارگر نفت در ۹۰ شرکت مختلف درصنعت نفت و گاز

بنا بر گزارشات منتشر شده روز گذشته دوم تیرماه اعتصابات کارگران پروژه ای پیمانی نفت …