۱۷ صندوق بازنشستگی در وضعیت قرمز

مدیر کل امور استانهای صندوق های بازنشستگی کفته است: از 18 صندوق بازنشستگی،17 صندوق در وضعیت قرمز قرار دارد. دولت ها در اداوار گذشته کسورات صندوق را از پرنسل اخذ،ولی به صورت صیحیح این منابع را سرمایه گذاری نکرده اند. برگرفته از تابناک

 

اینرا هم بخوانید

دو اتحادیه کارگری در اسپانیا و فرانسه به کمپین بین‌المللی اعتراض علیه حکم اعدام شریفه محمدی پیوستند

در ادامه محکومیت‌های حکم اعدام برای شریفه محمدی، فعال کارگری محبوس در زندان لاکان رشت، …