۸ مارس، ۱۸ اسفند، روز جهانی زن: بی‌حجابی عمومی! زنده باد زن زندگی آزادی! زنده باد انقلاب زنانه!

روز جهانی زن، هشتم مارس ۲۰۲۴ برابر با هیجدهم اسفند ۱۴۰۲، در ایران، خاستگاه اولین “انقلاب زنانه تاریخ بشر”، روز تعرض و تداوم این انقلاب است. روز اعتراض به کل موجودیت منحوس حکومت ضد زن اسلامی و بویژه روز بی‌حجابی صد در صدی در سراسر ایران است. روزی است که زنان و همه آحاد جامعه فریاد بزنند “زنده باد انقلاب زنانه” و به جمهوری اسلامی اعلام کنند که شیشه عمر شما اکنون در دستان ماست و با بی‌حجابی عمومی در تهران و اصفهان و شیراز و سنندج و تبریز و زاهدان و همه شهرها آنرا بر کف خیابان میکوبیم.

در شهریور ۱۴۰۱ بدنبال قتل ژینا/ مهسا امینی توسط جمهوری اسلامی، فریاد “ژن، ژیان، ئازادی” از سقز زبانه کشید و بلافاصله سراسر ایران را درنوردید و جهان را به حمایت و احترامی شورانگیز واداشت. چه روزی مناسب‌تر از ۸ مارس برای بی‌حجابی سراسری و همگانی؟! چه روزی مناسب‌تر از ۸ مارس برای به خیابان آمدن با فریاد رسای “زن زندگی آزادی” بر سر حکومت سرتاپا مردسالار، زن‌ستیز، ارتجاعی و ضد بشری اسلامی؟!  چه روزی مناسب تر از ۸ مارس برای گرامیداشت ارزش‌های عمیق و انسانی و جهانشمول انقلاب زن زندگی آزادی؟! چه روزی بهتر از ۸ مارس برای پایین کشیدن همه دیوارهای آپارتاید جنسیتی و به زیر سوال بردن همه قوانین ضد بشری و ضد زن اسلامی؟! چه روزی بهتر از ۸ مارس برای فریاد زدن نام مهساها و نیکاها و آرمیتاها و دیگر قهرمانان انقلاب زن زندگی آزادی؟! 

هشت مارس، روز جهانی زن، در طول تاریخ پر افتخار خود همواره با انقلابات و تحولات اجتماعی بزرگ بشری آمیخته و عجین بوده است. بگذار هشت مارس ۱۴۰۲ در ایران برگ دیگری بر این تاریخ بیفزاید. بگذار هشت مارس ۱۴۰۲ با بی حجابی عمومی و وسیع در سراسر ایران به همه جهان نشان دهد که انقلاب زنانه، انقلاب زن زندگی آزادی در ایران پرخروش و توانا در کار نقب زدن در دل جامعه ایران و زیر و رو کردن بساط جنایتکارانه و زن ستیزانه‌ای است که حکومت آیت‌الله‌های میلیاردر سرمایه‌داری زمانه ما به بشریت تحمیل کرده است. پیروزی انقلاب زنانه در ایران نه فقط پایانی بر جمهوری اسلامی و شروعی بر پایان اسلام سیاسی کثیف، این منبع عظیم تحمیل جنایتکارانه‌ترین شرایط بر بخش وسیعی از زنان جهان خواهد بود، بلکه جنبش رهایی زن و رهایی بشر در جهان را گامی بزرگ به پیش خواهد راند! 

حزب کمونیست کارگری دست همه فعالان رهایی زن در سراسر جهان و بویژه همه کوشندگان جنبش آزادی زن در ایران را به گرمی می‌فشارد و تمام تلاش و توان خود را برای برگزاری هرچه باشکوهتر ۸ مارس ۲۰۲۴، ۱۸ اسفند ۱۴۰۲به کار خواهد بست.

حزب کمونیست کارگری ایران

۸ اسفند ۱۴۰۲، ۲۷ فوریه ۲۰۲۴

اینرا هم بخوانید

دادستان کل رژیم: پرونده قضایی برای «بانوان بی‌حجاب» تشکیل نمی‌شود

تسنیم نوشت:حجت‌الاسلام محمدکاظم  موحدی‌آزاد دادستان کل رژیم در مراسم تودیع و معارفه رئیس کل دادگستری خراسان …