19/2 درصد مدارس ناایمن است. استانهای تهران؛اردبیل و کردستان بیشترین تعداد مدارس ناایمن را دارند

وب سایت حکومت رکنا،لازم است بدانید 19/2 درصد از مدارس کشور نیازمند تخریب یا تخریب و بازسازی و یا مقاوم سازی هستند.

حدودا 120 هزار میلیارد تومان اعتبار لازم است تا بتوان رقم 19/2 درصد را ساماندهی کرد. همچنین از  این رقم، 6/5 درصد نیازمند تخریب و بازسازی است و 12/7 درصد نیازمند مقاوم سازی است. اعتبار امسال سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور، شاید نهایتا به 7 هزار میلیارد تومان برسد. این یعنی غول ایمن سازی مدارس، 17 برابر بزرگ تر از بودجه سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور است. 

میثم حاجی پور ، مدیرکل حوزه ریاست و مدیر روابط عمومی سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور در گفت و گو با رکنا با اشاره به اینکه اواسط دهه 80، مدارس فرسوده کشور به 70 درصد رسید، گفت: در آن زمان، مجلس شورای اسلامی ، رقمی حدود 4 میلیارد دلار برای رفع این معضل مصوب کرد. البته این رقم، به صورت تمام و کمال در اختیار سازمان نوسازی قرار نگرفت؛ ولی با این وجود، بخشی از این فضاها بازسازی شدند. همچنین در آماری که اواسط دهه 90 گرفته شد، فقط 30 درصد از مدارس کشور فرسوده بودند و پیشرفت خوبی حاصل شده بود.

او در پاسخ به اینکه چند درصد از مدارس کشور، درگیر بحران فرونشست زمین هستند، گفت: این مشخص نمی شود مگر اینکه مدیران کل آموزش و پرورش استان ها، از سازمان نوسازی بخواهند که از این مدارس بازدید و بعد اقدامی شود.

حاجی پور در پایان گفت: استان های کردستان ، آذربایجان شرقی، تهران ، سمنان و اردبیل، 5 استانی هستند که بیشترین تعداد مدارس فرسوده در کشور را دارند که غالب این مدارس، بیشتر نیازمند مقاوم سازی هستند.

اینرا هم بخوانید

تجمع مقابل وزارت خارجه سوئد در اعتراض به مماشات این دولت با جمهوری اسلامی و آزادی حمید نوری

یکشنبه ۱۶ ژوئن اعتراض به مماشات دولت سوئد با جمهوری اسلامی در رابطه با آزادی …