از گوشه و کنار

لیست احزاب، سازمانها و نهادهایی که تاکنون از منشور ۲۰ تشکل حمایت کرده اند

این صفحه بتدریج آپدیت میشود! ۱. حزب کمونیست کارگری ایران ۲. حزب کمونیست ایران ۳. شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست ۴. گروه زن و جامعه (زن کارگر) ۵. جبهه ملی ایران- اروپا ۶. جبهه ملی ایران- سازمانهای خارج کشور ۷. همبستگی جمهوریخواهان ایران ۸. اتحاد جمهوریخواهان ایران ۹. حزب …

ادامه مطلب

زن زندگی ازادی- مریم فرهادی

ما سال هاست ‌با حکومتی ساختیم که هر روز بیش ازدیروز کشت و هر روز بیش از دیروز ناحقی کرد. پایه های حکومت اسلامی با سرکوب، کشتار، اعدام های دسته جمعی و …گذاشته شد. سال ها مردم را بازی دادند واموال ملی را غارت کردند سرمایه های ملی فقط نفت …

ادامه مطلب

قطار سریع السیر انقلاب و مقصد نزدیک پیروزی & آزادی زن، آزادی جامعه- لیلا قناعت زاده

قطار سریع السیر انقلاب و مقصد نزدیک پیروزی با حکومتی روبه رو هستیم که از زمان روی کار آمدن، ماشین کشتارش بی وقفه حرکت می کند و خون مردم را می ریزد. از همان آغاز، سرکوب زنان و جوانان را در دستور کار خویش قرار داد و با ایجاد رعب …

ادامه مطلب

بابک یزدی: به آنهایی که از انقلاب 57 می نالند و کینه دارند

باید گفت:میلیون ها نفر از مردم ایران در سال 57 به خیابان آمدند و دیکتاتوری پهلوی و رژیم زندان و شکنجه و اعدام و ساواک را به گورستان تاریخ سپردند. البته احزاب و جریانات سیاسی هم اکثرا همراه مردم بودند.مردم در پایان قرن بیستم حق داشتند زندان و شکنجه و …

ادامه مطلب

بحث دفاع از تمامیت ارضی رضا پهلوی- شمی صلواتی

نه تنها غیر انسانی بلکه غیر دمکراتیک و به جدائی ها دامن می زند. نفرت آفرین است تکرار ادبیات نفرت انگیز جمهوری اسلامی توسط رضاپهلوی که به بهانه تجریه طلبی هزاران زن و کودک کورد را قتل عام شدند شرم آور است. شرط تمامیت ارضی که در نهایت گستاخی توسط …

ادامه مطلب

دادن مشروعیت (وکالت) به رضاپهلوی- شمی صلواتی

*به نظر من آقای رضا پهلوی از لحاظ سیاسی جای شک و شبهه است. چون ایشان هیچ نقدی سیاسی تا به امروز از سیستم ۵۰ ساله حاکمیت پهلوی نداشتند.《 از سوی مردم سلطنت سیستم رعیت و اربابی باطل شده در زباله دادن تاریخ ایران است》 رسانه های پرو غرب و …

ادامه مطلب

آیا انسان خداست- شمی صلواتی

به نظر من هیچ پیامبری و هیچ فیلسوف مذهبی، هیچ خدا پرستی نتوانستنه تا بحال وجود خدا را ثابت کند درعوض به دلیل نتوانی از منطق و عدم استدلال در دلیل و برهان با زور و تهدید شمشر تیز دو لبه و جنایت بیش از حد واژه خدا را در …

ادامه مطلب

پرواز شماره ۷۵۲ هواپیمایی اوکراین؛ یکی از هزاران جنایات نابخشودنی جمهوری اسلامی- خاطره محرم نژاداصل

پرواز شماره ۷۵۲ هواپیمایی بین المللی پروازی مسافربری از مبدا تهران به مقصد کیف بود که در ۱۸ دی ماه ۱۳۹۸ هدف شلیک پدافند هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفت و همه ۱۷۶ سرنشین این پرواز جان باختند. با وجود شواهد بسیاری که حاکی از حمله موشکی سپاه پاسداران …

ادامه مطلب

اتحاد سلبریتی ها با رضا پهلوی- شمی صلواتی

هدف من سرنگونی جمهوری‌اسلامی استبه معنای دگرگونی ریشه‌ای در جامعهبه معنای تقسیم نان و کار،به معنای وجود سقفی برای همه 《بی پناهان》 در جامعه مذهب زده و پر از شیادبه همین دلیل طرفدار هیچ اتحاد و- ائتلافی نیستم، 《چرایی. آن را》 در پایان توضیح می دهم جدائی کامل دین و …

ادامه مطلب

شمئ صلواتی: آشنائی با حمید ابراهیم پور

شروع دوازدهمین اکسیون استهوا سرد منهای ۱۰ درجه، می زد به استخوانبه طرف حمید ابراهیم پور رفتم. که برای پرچم آبی چوب خریده بودبا حمید در اولین اکسیون «صدای انقلاب ایران را بشنوید» آشنا شدمجمعیت چشمگیر بود و من از اینکه ایرانیان به فراخوان های ما جواب مثبت داده اند …

ادامه مطلب