از گوشه و کنار

در بیستمین سالگرد درگذشت منصور حکمت یادش را گرامی میداریم-شهلا دانشفر

شهلا دانشفر: ۴ ژوئيه ، ١٣ تير سالروز درگذشت منصور حكمت بنیانگزار حزب کمونیست کارگری، یک متفکر سیاسی، یک کمونیست، یک رهبر سیاسی و یک انسان برجسته و مبارز متعلق به دنیای امروز است. بیست سال  پيش بود كه او را متاسفانه از دست داديم و از دست دادنش يك …

ادامه مطلب

تملک حکومت بر همه صندوق ها و منابع و داشته های بازنشستگان، قطع- شهناز کیان

بازنشسته : شهناز کیان این دولت، این حکومت وقیحانه تر از قبل  علیه معیشت زندگی و موجودیت بازنشستگان و همه کارمزدی هار شده و در برابر اعتراضات شان میگوید: به همین صدقات مزدی قناعت کنید وگرنه دشمن این نظام اید “. غامض و دور از انتظار نیست. چون صندوق ها …

ادامه مطلب

کانال کولبران و سوختبران: نان به قیمت جان

این‏ تصویر گویای مبارزه و جدل برای زنده ماندن است. تصویر یخ زدن شلوار و پوتینی که دیگر کولبر مفقود شده دیماه سال گذشته، اسعد سیدانی‌فرد که با بستن دور پوتینهایش آخرین امید برای زنده ماندن و نجات جانش تقلا کرده است. از سه نفر کولبر مفقود شده جسد بارزان …

ادامه مطلب

آبادان تسلیت- شمی صلواتی

٭آبادانی که…زمانی بعنوان عروس زیبائ ایران خانم٫زبان‌ زد خاص‌ و عام‌ بود…امروز برای بار سوم، در دام غم فرزندان از دست رفته خویش سخت دغدار است….» ٭بار اول وقتی که در اوج جوانی، وقتی که غرق شادی و غرور بود« ۲۸ مرداد ماه ۱۳۵۷» بخاطر کشتار فرزندانش که در آتش …

ادامه مطلب

شرح حال جامعه ایران- رضا فرزادنیا

هر دولتی که توسط هیئت حاکمه انتصاب می شود برای جبران کسری بودجه دولت قبل را مقصر می داند با افزایش ناگهانی قیمت ها مواجه می شویم که در دو سه پست قبلی به ان اشاره کردم و روز به روز فاصله طبقاتی بیشتر و کارگر و کارمند ضعیف تر …

ادامه مطلب

14maj: Internationella protestdagen för att rädda Ahmadreza Djalalis liv

Vi kommer att förvandla hans avrättningskomplott till en stor skandal för den islamiska regimen! Den iranska statliga nyhetsbyrån ISNA citerade “informerade källor” som sa att Ahmadreza Djalali, en svensk-iransk forskare, ska avrättas i slutet av den iranska Ordibehesht-månaden (21 maj). Ahmadreza Djalali, en iransk-svensk forskare, har hållits som gisslan av …

ادامه مطلب