فرهنگی و هنری

«بگو چَشم عباس آقا»؛ جاستینا با رپ «سنت و تبعیض» را به چالش می‌کشد

فرج بال‌افکن بی‌بی‌سی رپ ایران را باید پدیده موسیقایی عصر حاضر دانست که در صف اول مخالف‌خوانی‌های اعتراضات سراسری در یک سال گذشته درخشیده و همچنان پیشتاز است. تازه‌ترین نمونه آن ترانه «چَشم»، رپ طعنه‌آمیزی به اعترافات اجباری است که با ترجیع بند «چَشم، چَشم عباس آقا» بازجویان را به …

ادامه مطلب

شمی صلواتی: نوروز

*سروده نوروزی امسال منپر از بی قراری و دلتنگی ستقبل از اینکه دلی را بیازارد می‌سپارم ش به بادتا ببرد به باغ عاطفه ها !آنجائی که می کشد سر پرنده خوشبختی و عشق را حرمتی ست. اینک شما بگین!از کدام خوشبختی باید نوشت.وقتی که در کوچه های شهرناتوان مردمانی غلتیده …

ادامه مطلب

در همدردی با مردم بلوجستان- شمی صلواتی

بیایید تا اشکهایمان را به پای درخت سوسیالیزم و آزادی بریزیم[چرا نباید با فریادهای خویش جهانی را خبر کنیمچرا نباید فریاد بزنیم که مردمانی اسیر.رنجند و در خون خود می غلتند نوجوانان شجاع و کودکان خردسال به‌ ضرب گلوله جنايتکاران. حاکم بر ایران جان می سپارد ند…》 من صرفنظر از …

ادامه مطلب

نه، شاعر نیستم- شمی صلواتی

نه، شاعر نیستممن فقط واژه ها را،در دشتهای بیکران عشقآنجا که گلهای زیبای چون فرزادها《هزاران مهسا و حدیث دارد》 ….می یابم نه،من شاعرنیستمهر چند فانوس ضعیف در این شب تارمبا احادیثی در سینهگر چه غریبم،[عواطفم، احساسم، انسانممن زخمهای کهنه بر تن دارم، وشبها را با کابوس وحشت بیدارم گریخته از …

ادامه مطلب

سلام بر انقلاب- شمی صلواتی

بیا تا سلامی تازه تر کنیم به این انقلاب،سلام دوباره به این رودهای روانبر خاست از طغیان چشمه های این دیار. با سلامی دوبارهبه فرزندان به پاخاسته این دیار «ایران»که، قیچی می کنند درختان جهل و ریا را از شنیده شدند صدای انقلاب ایران در سطح جهان،ایرانیان خارج از کشور …

ادامه مطلب

قلبم زنانه می زند پر- شمی صلواتی

قلبم زنانه می زند پر،برای مبارزین شهرم،رهبران انقلاب امروز….» من اگر شکل و شمایلی زمختی دارماز شوق سواران زن در میدان نبرد با ستمگران،زنانه اشک می ریزم….» برای مبارزین شهرم،که در نبردی نابرابر با مردان نیزه بدست جان باختندبا لکنت زبان در دام دلی شکستهآرام و بی صدا رویاهای دخترم …

ادامه مطلب

«ای مزدور بیگانه با خویش»- شمی صلواتی

«ای مزدور بیگانه با خویش»ما مردمان این دیار!زخمهای چرکین بر تن داریم-با خاطرات تلخ رنجها…. سالهاست تفنگ به دست،  با ما مردم، تو می جنگید! ای بیگانه با خویشکه وقت باز گشتبه خویشتن خویش است تفنگت را زمین بگذار، آنوقت ما مردم تو رابدور از گذشته‌ی پر از خطا و بی رحمی،آزاده …

ادامه مطلب

اولین‌ گامهای شفاف بسوی انقلاب- شمی صلواتی

*غریبه؟شقایقی سوخته،با قلبی آغشته به خون!در سرزمین عجایبدر اوج دل شکستگی جان باخت……» زنان در سرزمین ما، در دام رنجنداسیر مردهای احمقی هستندکه از خود بیگانه و غرق در خرافات ند. زنانی که غریبانه در خشونت‌های خانه گی، قربانی می شوند تعدادشان کم نیست..« قربانیان قتل‌های ناموسی» امروز مسئله‌ای زنان …

ادامه مطلب