فرهنگی و هنری

سلام بر انقلاب- شمی صلواتی

بیا تا سلامی تازه تر کنیم به این انقلاب،سلام دوباره به این رودهای روانبر خاست از طغیان چشمه های این دیار. با سلامی دوبارهبه فرزندان به پاخاسته این دیار «ایران»که، قیچی می کنند درختان جهل و ریا را از شنیده شدند صدای انقلاب ایران در سطح جهان،ایرانیان خارج از کشور …

ادامه مطلب

قلبم زنانه می زند پر- شمی صلواتی

قلبم زنانه می زند پر،برای مبارزین شهرم،رهبران انقلاب امروز….» من اگر شکل و شمایلی زمختی دارماز شوق سواران زن در میدان نبرد با ستمگران،زنانه اشک می ریزم….» برای مبارزین شهرم،که در نبردی نابرابر با مردان نیزه بدست جان باختندبا لکنت زبان در دام دلی شکستهآرام و بی صدا رویاهای دخترم …

ادامه مطلب

«ای مزدور بیگانه با خویش»- شمی صلواتی

«ای مزدور بیگانه با خویش»ما مردمان این دیار!زخمهای چرکین بر تن داریم-با خاطرات تلخ رنجها…. سالهاست تفنگ به دست،  با ما مردم، تو می جنگید! ای بیگانه با خویشکه وقت باز گشتبه خویشتن خویش است تفنگت را زمین بگذار، آنوقت ما مردم تو رابدور از گذشته‌ی پر از خطا و بی رحمی،آزاده …

ادامه مطلب

اولین‌ گامهای شفاف بسوی انقلاب- شمی صلواتی

*غریبه؟شقایقی سوخته،با قلبی آغشته به خون!در سرزمین عجایبدر اوج دل شکستگی جان باخت……» زنان در سرزمین ما، در دام رنجنداسیر مردهای احمقی هستندکه از خود بیگانه و غرق در خرافات ند. زنانی که غریبانه در خشونت‌های خانه گی، قربانی می شوند تعدادشان کم نیست..« قربانیان قتل‌های ناموسی» امروز مسئله‌ای زنان …

ادامه مطلب

قتل مهسا امینی- شمی صلواتی

«دفاع از انسانیت!به معنا انسان بودن است»مهسا امینی را کشتندخودفروخته ها او را کشتندآنهايي که اموراتشان بر اساس آدم‌کشی پیش می رود.قاتلانی که توسط آیت‌الله ها در گشت ارشاد سازمان داده شدند.قاتلانی که تا بحال هزاران هزار انسان را کشتند. برای دفاع از انسانیت،برای دفاع از غرور و شعور خود …

ادامه مطلب

« نگاهی گذرا به هنر طبقاتی؟ با یادی از رفقا غلام کشاورز و صدیق کمانگر…» شمی صلواتی

هنر ابرازی است که باید در راه آزادی و سوسیالیسم ، توسط کمونیستها بکار گرفت شود… چون هنر براساس نیازهای عاطفی و مادی، بنا به شرایط خاص اجتماعی در ذهن انسان با تصاویر هائی متفاوت در رنگهای مختلف خلق می شود هنر را نمی‌توان طبقاتی یا حزبی تصور کرد اما …

ادامه مطلب

صرفه‌جویی؟ شمی صلواتی

علیرغم اینکه تمایلی به نشستن در کافه نداشتم ولی با اصرار دعوتش را برای نوشیدن قهوه پذیرفتمرفیق خوبیه، بذله گو و اهل طنز! من یک قهوه سیاه سفارش دادم و او یک شیرقهوه، بعد گفت بذار شیرینی هم سفارش بدیم قهوه‌ تلخ انسان را دچار دپرسیون ( depression) می کند.. …

ادامه مطلب

بازآفريدن حقیقی شخصیتهای نوعى در شرایط نوعی- فریدریش انگلس

فریدریش انگلس: پيشنويس نامه به مارگرت هارکنِس آوريل ١٨٨٨ ترجمه از ناصر شیشه گر خانم هارکنِس عزيز، از شما بابت ارسال دختر شهرى تان براى من توسط آقايان ويزه‌تلّى بسيار تشکر میکنم. آن را با لذت و اشتياق فراوان خواندم. همانطور که دوستم آيشهف، مترجم کتاب شما، گفته جداً ein …

ادامه مطلب

نازنین دختر افغان- شمی صلواتی

رفیقی از من خواستتا در یک ترانه معنا کنم در ایران،افغان را…» وجودم را، ترس گرفتبا حس غریب.. دل سکوت را بر نتافت،قلم سُر خورد و-دست لرزید…. [تصور کرددر اوج بی کسیبه دور از درس و تحصیلگل می فروخت،نازنین دختر افغان *بیخیال از دردبیخیال از رنجآهای نازنین دختر افغانبگو از …

ادامه مطلب