علمی و فرهنگی

نامه‌ سرگشاده به دایه شریفه عزیز- شمی صلواتی

دایه شريفه عزیز سلام گرم مرا از دور دستها پذیرا باشیدهم اکنون که این نامه همصدای را برای شما می نویسیم با این امید که اندک التیامی برای دل شکسته شما و صدها مادر داغدید در ایران باشد. نامه‌ی برای باهم بودن، و دفاع از برچیدن بساط شکنجه و اعدام در …

ادامه مطلب

نازنین دوست- شمی صلواتی

با تو سخن می گویماز چیزهای که در کلام نیستو نه در نوشتن «قابل رؤیت»از خندیدن که این روزها گم استاز شادابی که در میدان تیر، به دارش آویختندو درخت جهالت را به جایش کاشتندتا مردم حماقت را بپذیرندو به هیچ بودن خود ایمان بیاورنداینگونه که امروز جهل بر مسند …

ادامه مطلب

در محکومیت اعدام محمد قبادلو و فرهاد سلیمی- شمی صلواتی

٭اعدام قتل عمد دولتی ئستاین جمله را بزرگان علم و فرهنگ انسانی قبل از ما بارها گفتند و- نوشتن…» ماهم بارها آن را تکرار کرديمگفتیم و نوشتیمبه خیابان‌ها آمدیمبه دولت‌ها نامه نوشتیم.چشم امید به سازمانھای انساندوست.به مجامع بین‌المللی بستيم.غافل از اینکه، باید با اتکا به خودمان خیابان خارج کشور را …

ادامه مطلب

«از آسمان دل بلوچ خون می‌چکد…» شمه صلواتی

«کشتار بلوچها توسط ایران و پاکستانرا محکم می کنمو نباید این جنایت بی پاسخ بماندباید مورد اعتراض شدید ایرانیان قرار بگيرد…» *از ایرانی که بلوچ‌ و غیر بلوج در آن حق زندگی ندارنداز حق شهروندی برابر محرومند«اتباع خارجیند»از بهداشت و درمان خبری نیست «فقر و جنایت همه‌گیر است»مدافعین تمامیت ارضی …

ادامه مطلب

«بگو چَشم عباس آقا»؛ جاستینا با رپ «سنت و تبعیض» را به چالش می‌کشد

فرج بال‌افکن بی‌بی‌سی رپ ایران را باید پدیده موسیقایی عصر حاضر دانست که در صف اول مخالف‌خوانی‌های اعتراضات سراسری در یک سال گذشته درخشیده و همچنان پیشتاز است. تازه‌ترین نمونه آن ترانه «چَشم»، رپ طعنه‌آمیزی به اعترافات اجباری است که با ترجیع بند «چَشم، چَشم عباس آقا» بازجویان را به …

ادامه مطلب

شمی صلواتی: نوروز

*سروده نوروزی امسال منپر از بی قراری و دلتنگی ستقبل از اینکه دلی را بیازارد می‌سپارم ش به بادتا ببرد به باغ عاطفه ها !آنجائی که می کشد سر پرنده خوشبختی و عشق را حرمتی ست. اینک شما بگین!از کدام خوشبختی باید نوشت.وقتی که در کوچه های شهرناتوان مردمانی غلتیده …

ادامه مطلب

در همدردی با مردم بلوجستان- شمی صلواتی

بیایید تا اشکهایمان را به پای درخت سوسیالیزم و آزادی بریزیم[چرا نباید با فریادهای خویش جهانی را خبر کنیمچرا نباید فریاد بزنیم که مردمانی اسیر.رنجند و در خون خود می غلتند نوجوانان شجاع و کودکان خردسال به‌ ضرب گلوله جنايتکاران. حاکم بر ایران جان می سپارد ند…》 من صرفنظر از …

ادامه مطلب

نه، شاعر نیستم- شمی صلواتی

نه، شاعر نیستممن فقط واژه ها را،در دشتهای بیکران عشقآنجا که گلهای زیبای چون فرزادها《هزاران مهسا و حدیث دارد》 ….می یابم نه،من شاعرنیستمهر چند فانوس ضعیف در این شب تارمبا احادیثی در سینهگر چه غریبم،[عواطفم، احساسم، انسانممن زخمهای کهنه بر تن دارم، وشبها را با کابوس وحشت بیدارم گریخته از …

ادامه مطلب