علم و تکنولوژی

جیمز وب در جستجوی ‘نور اول’

تاریکی مطلق پیش از نور اول. نور اول را که هیچ‌کس، اما اندک‌شماری، تجربه تاریکی مطلق را دارند، در اعماق یک غار یا در زیرزمین بی‌پنجره بی‌چراغ، اما معمولا کورسوی نوری هست. حتی آسمان شب هم سیاهی مطلق نیست، ستارگانی سوسو می‌زنند، دور و نزدیک. این است که تصور تاریکی …

ادامه مطلب