کاریکاتور

دزد ابر

دزد ابر رییس سازمان پدافند غیرعامل، علت تغییرات شرایط اقلیمی را دخالت خارجی و احتمال دزدیده شدن ابرهای ما دانسته است! مانا نیستانی

ادامه مطلب