کاریکاتور

کاریکاتور هفته

 حسن روحانی: «اگر شما در برابر ابرقدرت‌ها خود را ببازید پررو می‌شوند و ول نمی‌کنند، ویروس کرونا نیز رفتار و اخلاق مشابه‌ای دارد.» کاریکاتوریست مانا نیستانی

ادامه مطلب