چهارشنبه, ۱۹ام دی, ۱۳۹۷
درسهائی که باید آموخت!
از دیماه ۹۶ یکسال میگذرد، یکسالی که با اعتراضات و اعتصابات بیش از صد شهر آغاز و با اعتراضات و اعتصابات کارگران، معلمان، دانشجویان، بازنشستگان، کامیون داران و رانندگان کامیون ، هفت تپه و فولاد و ... ادامه پیدا نمود. سالی که جمهوری اسلامی را مضمحل و با سرعت به سمت سرنگونی و فروپاشی روانه میسازد. مقابله با جمهوری اسلامی از بدو موجودیت ...
جمعه, ۱۱ام خرداد, ۱۳۹۷
پیش به سوی سرنگونی جمهوری اسلامی
اعتصابات سراسری ایران را فراگرفته است. از کارگران و معلمان، مال باختگان گرفته تا رانندگان تا برچیدن حجاب، هر روزه ما شاهد اعتراضات و اعتصابات گسترده ای هستیم که خِرخِره جمهوری اسلامی را فرا گرفته است. همراه این اعتصابات، ما شاهد قیامهای شهری هم هستیم. اعتراضات گسترده توده هائی که از صدها شهر در دیماه سال گذشته آغاز و تا ...
 
آرشیو نوشته های:
امیر رادیو پیام
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی