آرش مولانائی

سپاه و قاچاق مواد مخدر در جهان

تهیه و جمع آوری آرش مولانائی: پیشینه فعالیت سپاه در تجارت و قاچاق مواد مخدر به زمان جنگ ایران و عراق بر می گردد. حکومت ایران در دوران هشت ساله جنگ با توجه به نیاز شدید به تامین منابع مالی جهت خرید اسلحه و مهمات و گرم نگه داشتن بازار …

ادامه مطلب