یکشنبه, ۲ام تیر, ۱۳۹۸
در حاشیه ترور سامان دانشورتوسط باند پژاک
خبر تاسف بار ترور سامان دانشور در روز چهارشنبه ٢٩ خرداد  بدست باند مسلح پژاک در برابر چشمان مادر و دو خواهرش در حالیکه او برای تامین زندگی خانواده فقیرش مشغول کار کشاورزی بوده است همگان را حیرت زده کرد. و صحنه ای هولناک در روز روشن در مقابل چشمان  مادر و دوخواهرش  از جنایت این باند مسلح به پرونده ...
 
آرشیو نوشته های:
اسد نودینیان
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی