شنبه, ۲۴ام اسفند, ۱۳۹۸
انقلاب عراق ادامه دارد
گفتگو با عصام شکری از حزب کمونیست کارگری چپ عراق انترناسیونال: عصام شکری اخبار مربوط به اعتراضات و تظاهرات توده ای در عراق در هفته های اخیر تا حدودی تحت الشعاع خبرهای مربوط به کرونا قرار گرفته است. ممکن است بگویید مهترین رویدادهای روزها و هفته های اخیر کدامها بوده است؟ عصام شکری: فضای تظاهرات ...
 
آرشیو نوشته های:
عصام شکری
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی