اصغر کریمی

پاسخی به وزیر آموزش و پرورش

یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش رژیم در واکنش به اعتراضات معلمان گفته است: «یک سری افراد همکاران ما را تحریک می‌کنند که مثلا سر کلاس درس نروند، این موضوع با هیچ قاعده‌ای جور نیست». ایسنا اولا معلمان همکاران شما نیستند. دشمن شما و بقیه وزرا و رئیس جمهورتان و …

ادامه مطلب

رسوایی جنسی رهبران مذهبی

«پاپ ژوزف راتسینگر که هشت سال رهبر کلیسای کاتولیک بود ابتدا منکر حضور خود در نشست مربوط به سوء استفاده‌های جنسی کشیشان از کودکان شد، اما پس از علنی شدن صورتجلسه نشست مجبور شد اعتراف کند که دروغ گفته است». در هفته‌های گذشته بار دیگر این مساله انعکاس وسیعی در …

ادامه مطلب

اسناد و انسان های زنده نمیگذارند تاریخ را جعل کنید

اخیرا یکی از اعضای کمیته مرکزی کومله بنام حسن رحمان پناه، معاون رفیق ابراهیم علیزاده دبیر اول کومله، در مصاحبه ای بیشرمانه اتهامات مالی بی پایه ای به جریان کمونیسم کارگری در زمان جدایی در سال ۱۹۹۱ زده است که از تلویزیون کومله نیز پخش شده است. رفیق رحمان حسین …

ادامه مطلب

تغییرات اساسی از منظر حکومت، از منظر مردم

تقی رستم وندی رئیس سازمان امور اجتماعی و معاون وزیر کشور گفته است: میل به ایجاد تغییرات اساسی در کشور در حال افزایش است. از نظر این مقام حکومتی تغییرات اساسی یعنی ترویج بیشتر حجاب و عفاف، جلوگیری از انحراف مفاهیم دینی، درک اسلامی تر از صیغه، گسترش رویکردهای دینی …

ادامه مطلب

اسناد و انسان های زنده نمیگذارند تاریخ را جعل کنید

اخیرا یکی از اعضای کمیته مرکزی کومله بنام حسن رحمان پناه، معاون رفیق ابراهیم علیزاده دبیر اول کومله، در مصاحبه ای بیشرمانه اتهامات مالی بی پایه ای به جریان کمونیسم کارگری در زمان جدایی در سال ۱۹۹۱ زده است که از تلویزیون کومله نیز پخش شده است. رفیق رحمان حسین …

ادامه مطلب

اسناد و انسان های زنده نمیگذارند تاریخ را جعل کنید

اخیرا یکی از اعضای کمیته مرکزی کومله بنام حسن رحمان پناه، معاون رفیق ابراهیم علیزاده دبیر اول کومله، در مصاحبه ای بیشرمانه اتهامات مالی بی پایه ای به جریان کمونیسم کارگری در زمان جدایی در سال ۱۹۹۱ زده است که از تلویزیون کومله نیز پخش شده است. رفیق رحمان حسین …

ادامه مطلب

اعتراض کارکنان قضایی و تشدید مخمصه حکومت

حکومت در چنان مخصمه ای گیر کرده است که کارکنان سیستم قضایی حکومت نیز روز ۱۸ دیماه در دهها شهر برای افزایش حقوق خود تحت عنوان فوق العاده خاص دست به اعتراض سراسری زدند. این اعتراضات اولا نشانه ناامنی در چرخ و دنده های ارگانهای حساس حکومتی و ثانیا نشانه …

ادامه مطلب

حقیقت، عدالت، محاکمه

امروز ۱۸ دیماه در دومین سالروز شلیک به هواپیمای اوکراینی، خانواده های جانباختگان و مردمی که آنها را همراهی میکردند ابتدا در فرودگاه «امام خمینی» و سپس در محل سقوط هواپیما تجمع کردند، مراسم گرفتند، سخنرانی کردند و عکس های عزیزان خود را غرق در گل کردند. همزمان، جمهوری اسلامی …

ادامه مطلب

در مورد برآمد ضد مذهبی در جامعه – گفتگو با اصغر کریمی پیرامون یکی از قرارهای مصوب کنگره دوازدهم حزب

مندرج در انترناسیونال ۹۵۳ فایل پی دی اف ویژه پیاده کردن روی تلفن همراه انترناسیونال: یکی از قرارهای مصوب کنگره دوازدهم حزب در مورد برآمد ضد مذهبی در جامعه بود که خود شما به کنگره ارائه دادید. حزب کمونیست کارگری همیشه گفته است که جامعه ایران اسلامی نیست و ما مدتهاست …

ادامه مطلب

اعتقادات مذهبی بعد از جمهوری اسلامی

کارگرکمونیست: اصغر کریمی شما قراری به کنگره پیشنهاد داده بودید در مورد برآمد جنبش ضد مذهبی در ایران که با اکثریت قاطعی تصویب شد. در این قرار از جمله گفته شده: “ایران جامعه غیرمذهبی است و مذهب در دولت و قوانین آینده ایران جایی نخواهد داشت”.ولی میدانیم که بخشی از …

ادامه مطلب