جمعه, ۲۶ام شهریور, ۱۴۰۰
اندر احوالات یک زن آتئیست- در مراسم وداع با فراز آزادی
اگر انسانیت و نوعدوستی بدون هیچ حد و مرز و طبقه ای روش زندگی انسانی باشد، بدون شک آن را در تمام زندگی او حتی در مراسم فوتش همچنان میتوان دید و حس کرد.امروز مراسم وداع با فراز آزادی بود. همه فکر میکنند در اینطور مراسمها فقط غم و اندوه است ولی امروز تجربه ای جدید داشتم.برای وداع با انسانی ...
 
آرشیو نوشته های:
عطیه نیک نفس
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی