آوا عدالت

حق تکلم وآموزش به زبان نخست

زبان نخست همان زبان مادری یا پدری است که کودک از بدو تولد می شنود و از مادر فرا می گیرد و با والدین ، خویشان و همسالان صحبت میکند و ارتباط اجتماعی برقرار میکند. ۲۱ فوریه هر سال روز جهانی زبان مادری است که از سوی سازمان یونسکو اعلام …

ادامه مطلب

حق تکلم وآموزش به زبان نخست

انترناسیونال 900 زبان نخست همان زبان مادری یا پدری است که کودک از بدو تولد می شنود و از مادر فرا می گیرد و با والدین ، خویشان و همسالان صحبت میکند و ارتباط اجتماعی برقرار میکند. ۲۱ فوریه هر سال روز جهانی زبان مادری است که از سوی سازمان …

ادامه مطلب

دستفروشی از روی ناچاری

در شرایطی که هیچ تامینی برای کارگران بیکار نیست و این کارگران از حق بیمه بیکاری محرومند و کل جامعه از هرگونه تامین اجتماعی ای چون درمان رایگان، تحصیل رایگان برای کودکان و داشتن مسکن محروم است، در شرایطی که قیمت ها سر به فلک میزند و قدرت خرید مردم …

ادامه مطلب

٢٥ نوامبر روز جهانی مبارزه برای محو خشونت علیه زن، خشونت علیه زنان کارگر

وقتی صحبت از خشونت علیه زن میشود اولین چیزی که به ذهن خطور میکند کتک خوردن است.خشونت فقط کتک زدن نیست؛ از آزار و اذیت جزئی و کلامی است تا ضرب و شتم و حتی قتل.در نگاه اول ممکن است اینگونه بنظر برسد که خشونت تنها علیه زنان خانه دار …

ادامه مطلب

اعتراض به دستمزد های زیرخط فقر و دیرکرد پرداخت آن امر مستقیم خانواده های کارگری

تاخیر در پرداخت دستمزد ها ، دستمزدهای چند بار زیر خط فقر و تعرضات هر روزه به حقوق کارگر،  زندگی و معیشت کل خانواده کارگری را به تباهی و نابودی میکشاند.   از جمله نداشتن مسکن و بی سرپناهی، سوء تغذیه، سوء بهداشت و ناتوانی از تامین هزینه درمان های …

ادامه مطلب

تفرقه در میان کارگران تحت عنوان بومی و غیربومی

موضوع استخدام کارگر بومی و غیر بومی سیاستی آگاهانه از سوی کارفرمایان و دولت در جهت ایجاد تفرقه در صف کارگران است.  در جاهایی بعضا با  سیاست هایی چون اخراج کارگران محلی  تلاش میکنند کارگران را  تحت عنوان بومی و غیر بومی به جان هم بیندازند، تا از ترس اخراج …

ادامه مطلب

کارگران معادن، اعتراضات، خواستها

اعتراضات کارگران معادن از آذر ۹۸ تا مرداد ۹۹ ۲۶ آذر ۱۳۹۸- معدن چادرملو در یزد تجمع اعتراضی کارگران پیمانکاری حاتمی در معدن چادرملو در اعتراض به وضعیت شغلی، نداشتن سرویس ایاب و ذهاب، اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل ۱ تا ۳ دیماه ۱۳۹۸- اعتصاب سه روزه ۳۰۰ نفر …

ادامه مطلب