پنجشنبه, ۸ام مهر, ۱۴۰۰
بمناسبت روز تبعید رضا شاه «کبیر»- کسانی که از تاریخ درس نگیرند محکوم به تکرارش هستند
میگویند امروز گویا روز تبعید رضا شاه«کبیر» از ایران است. رضا میرپنجی که مزدور ارتش قزاق روس بود که در انقلاب مشروطه مستقیم فرمانده قزاقها در محاصره شهر تبریز بود .در به خاک وخون کشیدن انقلابیون .و مشروطه خواهان وقلع وقم آنان دست داشت ودر به توپ بستن مجلس بدست قزاقها.اگر الگوی مسلمانان محمد«ص» بیسواد وجنایتکار است ؛الگوی حامیان ...
سه شنبه, ۱۸ام خرداد, ۱۴۰۰
معمای سرنگونی: چرا جمهوی اسلامی سرنگون نمیشود
چرا مردم تاکنون با تمام مبارزات وجانفشانی ها نتوانسته اند جمهوری جهل وجنایت اسلامی را سرنگون کنند؟ممکن است برای نظام سرمایه بخصوص برای آمریکا وهم پیمانانش جمهوری اسلامی از نظر بخصوص اقتصادی یک حکومت مطلوب نباشد ومزاحم آنان هم باشد . حکومتی نظیر شاه وعربستان مطلوبتر است.اما از نظر سیاسی وجئو پولیتیکس این حکومت در حال حاضر تنها حکومتی است ...
پنجشنبه, ۲۳ام اردیبهشت, ۱۴۰۰
جنگ تروریستها در خاورمیه بر علیه مردم محکوم است
حماس ساخته وپرداخته دولت اسراییل وموساد است .همانطور که حزب الله ساخته وپرداخته اسلام خمینی است. اسراییل با حمایت کامل از حماس وجنبش اسلامی فلسطین؛ جنبش چپ وانقلابی وحتی ناسیونالیستی عرفات را به حاشیه کشانند ونابود کرد .در حقیقت اسراییل با حمایت از حماس در مقابل چپها وانقلابیون می خواست نشان دهد که دشمن اصلی او مشتی قرون وسطایی واسلامی ...
سه شنبه, ۱۰ام فروردین, ۱۴۰۰
فلسفه و داستان حزب «کمونیست» چین و چین «کمونیست»
مقدمه: جامعه چین قبل از انقلاب ۱۹۴۸ یک جامعه فئودالی وبا اشغال مستقیم امپریالیست ژاپن ونیروهای ارتجاعی وابسته به نظام امپریالیستی اداره میشد. حزب کمونیست چین با بسیج میلیونها نفر در مقابل قدرتهای اشغالگر ونمایندگان ارتجاعیشان در گیر یک جنگ توده ای بود که سر آنجام بعد از دهها سال مبارزات مردم برهبری این حزب ومائو تسه دون توانستند قدرت ...
چهارشنبه, ۲۴ام دی, ۱۳۹۹
آزادی بی قید وشرط بیان ترامپ؛ یعنی دفاع از آزادی گرگ در دعوای گرگ وقصاب است
در آمریکا عمدتا فقط جبهه ای از طیف فاشیستها تا لیبرالها حق آزادی واقعی بیان داشته ودارند. میتوانند به دولت وحکومت ومقامات دانشگاه وغیره راه یابند. میتوانند از رادیو وتلویزیون ومجلات وروزنامه ها تبلیغ وترویج کنند. این میدیا ملک خصوصی همین فاشیستها ولیبرالها است.کمونیستها وآزادیخواهان واقعی یعنی برابری طلبان/کمونیستها/ سوسیالیستها /بیخدایان. مخالفان جنایات دولت اسراییل وعربستان وجنایات تاریخ آمریکا عملا ...
چهارشنبه, ۸ام مرداد, ۱۳۹۹
نظرات ایدئولوژیک علی جوادی ربطی به کمونیسم کارگری و قدرت سیاسی طبقه کارگر ندارد
علی جوادی با این نظرات اخیرش مثل آذر ماجدی که سال قبل رسما اعلام کرد که طرفدار حکومت ایدئولوزیک است عملا ورسما اعلام کرده که از چپ ایدئوزیک سنتی فاصله نگرفته.علی جوادی معتقد است که که حزب ما یک حزب ايدئو لوزیک است وباید با همین حزب ائدولوژیک مارکسیستی برویم قدرت سیاسی را بگیریم وسعی کنیم همین امروز اعتصابات واعتراضات ...
یکشنبه, ۱۸ام خرداد, ۱۳۹۹
بحران اقتصادی-اجتماعی وخطر جنگ داخلی در آمریکا
مقدمه و معضل حل نشده جنگ داخلی۱۸۶۱-۱۸۶۵ امریکا جنگ داخلی ۱۸۶۱ آمریکا که بظاهر برای آزاد کردن سیاهان برده بود(اما در واقع آزاد کردن نیروی کار برای سرمایه) اما با توافق دولت مرکزی وخود شخص لینکلن وبعدها حامیان ضد برده داری حزب جمهوری خواه ؛ عملا برده داری در جنوب بطرز وحشیانه ای بر علیه سیاهان با کشتار وبی ...
شنبه, ۳ام خرداد, ۱۳۹۹
زن ستیزی وجرم سنگسار وشلاق برای بوسه نامحرم
یکی چپی در ایران داشتیم وداریم که وقتی خمینی در سال ۵۷ میخواست بر سر زنان چادر بگذارد گفت مبارزه با حجاب مبارزه بالای شهری ها است. طبقه کارگر اصلا با حجاب مشکل ندارد. مبارزه با امپریالیست واستثمار مهم است. وقتی میخواستند زنان را سنگسار کنند -وقتی میخواستند قوانین قصاص را پیاده کنند این چپ خط امامی گفت که طبقه کارگر ...
یکشنبه, ۲۱ام اردیبهشت, ۱۳۹۹
اسطوره «قهرمانی » استالین در جنگ دوم و دفاع از میهن
استالین یک دیکتاتور وآدمکش بود که فقط یک فقره کوچک از جنایات و کشتار او شکنجه و واعدام همه اعضای دفتر سیاسی حزب بولشویک منهای موتوف دست به سینه ارباب بود.آمریکا امروز بزرگترین ومجهز ترین ارتش تاریخ جهان است اما با مقاومت همین نیروهای مرتجع اسلامی در عراق وافغانستان کاملا شکست خورد. اگر استالین به اندازه طالبان وداعش والقاعده عقل ...
یکشنبه, ۲۵ام اسفند, ۱۳۹۸
ظهور وسقوط برنی سندرز
برنی سندرز قبل از هر چیز یک انتخاب هیئت حاکمه نظام سرمایه آمریکا است. اگر نبود اورا در بازی انتخاباتی حکومت آمریکا راه نمیدادند. جنبش اشغال و۹۹٪ در انقلاب عربی وجنبش اشغال در مصر به کشور آمریکا هم سرایت کرد ومیلیونها نفر که اکثریتشان جوانان معترض وانقلابی بودند اکثر خیابانها ومیادین شهرهای کوچک وبزرگ وحتی خیلی از ادارات دولتی را شبانه ...
 
1 2 3 4
آرشیو نوشته های:
مجید آذری
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی