شنبه, ۱۵ام تیر, ۱۳۹۸
در جواب به بیانه احزاب همکاری در کردستان نسبت به افتضاح سیاسی که به وجود آوردند
واقعا مایه شرمساری وننگ است با این رفتن و واگذاری قدرت ازطرف جمهوری اسلامی وقبول نمایندگی قاتلین مردم کوردستان، فقط به رغم اینکه خودشان به  رویای قدرت درکردستان برسند، و تبدیل به ژاندارمهای شبیه دولت پهلوی ها بشوند و جمهوری هار اسلامی را از سرنگونی "تجات" دهند، و در   یک جمله پا عقب کشیدن از سرنگونی جمهوری اسلامی ایران! و با ...
 
آرشیو نوشته های:
بهنام گله داری
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی