دوشنبه, ۱ام اردیبهشت, ۱۳۹۹
کرونا و نقش تحریمهای اقتصادی
جمهوری اسلامی یکبار دیگر با هزینه و قربانی کردن جان انسانها درصدد ادامه بازی بقای خود به هرقیمتی است. تصمیم خود را گرفته تا از شرایط کرونایی فرصتی دیگر برای حفظ بقا و درعین حال رفع تحریمهای اقتصادی دست یابد، از دل چنین شرایطی است که کمپینی غیر علنی را سازمان داده تا شاید بتواند توسط لابی های داخلی و ...
 
آرشیو نوشته های:
داریوش رهایی
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی