شنبه, 21ام فروردین, 1400
ناسیونالیسم خطری که از نو باید شناخت ۳۳, این شماره: وطن و ظرافتها و فریبکاریهای آن
ما، در مکان اسم و رسم داری متولد و پرورش یافته ایم که خاطرات آن هرگز فراموشمان نمی شود و بلکه با تعلق خاطر و نوستالژی خاصی از آن یاد می کنیم. این وطن دوستی یک حس و عاطفه انسانی در همه وجود دارد. حدود و دایره این محل تولد ورشد ونمو برای یک روستایی ده خودش است و برای ...
پنجشنبه, 19ام فروردین, 1400
ناسیونالیسم خطری که از نو باید شناخت. ۳۲ , در این شماره: اعتراض به قرارداد ۲۵ ساله با چین یا اعتراض به جمهوری اسلامی؟
ناسیونالیسم ایرانی با در دست گرفتن قرارداد 25 ساله از یک طرف خودش را منسجم می کند و مدعی و حق طلب می شود. و از سوی دیگر با کمونیست نامیدن چین به تبلیغات فریبکارانه علیه آلترناتیو کمونیستی در ایران دست زده و خودش را به سطح آلترناتیو مطلوب بالا می کشد. از یک طرف وطن پرستی و مخالفت با ...
پنجشنبه, 12ام فروردین, 1400
ناسیونالیسم خطری که از نو باید شناخت – ۳۰
این شماره: مرزهای قومیتی و مرزهای ملیتی: واقعیت یا قرارداد؟ مرزها را چگونه ساختند؟ مرزهای امروز مانند دیوار چین که برای ایجاد مانع در برابر حمله و تجاوز و تاخت و تاز اقوام گرسنه و خونریز احداث شد نیست. مرزهای امروز جوامع بشری مانند دیوار شهرهای بزرگ برای دفاع از جان و مال ساکنان شهر نیست. مرزهای امروز نامرئی و ...
 
1 2
آرشیو نوشته های:
اقبال نظرگاهی
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی