سه شنبه, ۱۰ام بهمن, ۱۳۹۶
نهصد هزارتومن پول نان هم نیست. قانون قانون برده داری است!
٢٥ دی ماه  صحبت های اسماعیل بخشی یکی از نمایندگان کارگران در   تجمع اعتراضی  کارگران نیشکر هفت تپه بخاطر عدم تحقق خواسته هایشان حرف امروزمان یک حرف دیگه است. اگر تا آخر این هفته- خوب گوش بدین- اگر تا آخر این هفته به مطالبات و وضعیت قراداهامون رسیدگی نشه، دیگه مطالباتمون را نمیخوایم. هفت تپه را پس می گیریم. تشویق حضار. ...
 
آرشیو نوشته های:
اسماعیل بخشی
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی