دوشنبه, ۸ام بهمن, ۱۳۹۷
تشکل های کارگری: پذیرش طبقاتی، انکار سیاسی!
اینکه کارگران همواره مورد تعرض کارفرمایان قرار دارند تا روند انباشت سرمایه بیشتر و فوری تر صورت گیرد خود منجر به مقاومت و کشمکش جدی از سوی کارگران در مقابل این هجمه های مداوم میگردد و این روند و روال هر چند گاه پنهان است اما بر کسی پوشیده نیست. کارگران برای انسجام در این مبارزه نیازمند اتحاد هستند و ...
چهارشنبه, ۲۱ام آذر, ۱۳۹۷
نکاتی پیرامون پایان اعتصاب کارگران هفت تپه و صف بندی های جدید
نمایی کلی از اعتصاب هفت تپه روز چهاردهم آبان و به دنبال خُلف وعده کارفرما برای واریز حقوق معوقه کارگران، بخش هایی از شرکت نیشکر هفت تپه دست به تجمع در مقابل مدیریت زدند و متعاقب آن کارگران ادارات دیگرِ مجموعه هفت تپه در اعتراض به این خُلف وعده و مشکلات گسترده ی دیگر، به اعتصاب پیوستند. خواستهای دیگرِ کارگران خلع ...
 
آرشیو نوشته های:
فواد کیخسروی
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی