چهارشنبه, ۱۵ام مرداد, ۱۳۹۹
جواد طیب – سردبیر نشریه اعتراض: طبقۀ کارگر و جنبش آزادیخواهی در ایران مستحق حمایت و همبستگی است
حدود دو ماه است که بیش از بیست هزار کارگر نیشکر هفت‌ تپه و خانواده‌های شان در ایران،برای تحقق خواست‌هایی چون: لغوخصوصی‌سازی،استخدام دوبارۀ کارگران اخراج شده، پرداخت حقوق معوقۀ چندین ماه و تمدید حق برخورداری از بیمه‌های درمانی و خدماتی، دست به اعتصاب زده اند. از سال 1394 کهاین شرکت به بخش خصوصی سپرده شده است، کارگران برای از بین ...
 
آرشیو نوشته های:
جواد طیب
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی