شنبه, ۲۲ام خرداد, ۱۴۰۰
روزه داری ـ آزادی مذهب یا تبعیض علیه کودکان!؟ پاسخ به خانم ولی غانم
کنوانسیون حقوق کودکان در باره آزادی مذهب نادقیق، گنگ و مبهم است. میتواند تعابیر متفاوت داشته باشد و در این میان کودکان بی تقصیرصدمه می‌بینند.هنگامیکه کنوانسیون حقوق کودک در اول ژانویه۲۰۲۰ به قانون سوئد تبدیل شد،دریک بیانیه(http://childrenfirstnow.com/fa/2019/12/19/2507/)به نارسائی‌های آن اشاره کردیم که چندین مقام، از جمله Rädda barnen، اظهار داشته اند: "حق آزادی مذهب در صورتی انجام می شود که ...
شنبه, ۱۸ام اردیبهشت, ۱۴۰۰
روزه داری کودکان – آزادی مذهب یا کودک آزاری؟
ولی غانم یکی از اسلامیون در سوئد در مقاله ای برای روزنامه (داگنز‌نی‌هتر) از نحوه درخواست مدارس و شهرداری‌ها در سوئد از والدین اسلامی مبنی بر عدم اجازه روزه گرفتن کودکان در ماه رمضان، شکایت کرده است. او تأکید می کند که این حق مسلمانان است و به آزادی مذهب تعلق دارد. سوال این است آزادی مذهب برای چه کسی؟ولی ...
جمعه, ۱۰ام اردیبهشت, ۱۴۰۰
پیشروی جنبش دفاع از حقوق کودکان در سوئد و دستاوردهای آن، در نقد کمبودهای کنوانسیون حقوق کودک
انترناسیونال 918: کنوانسیون حقوق کودکان به دلیل کمبودهای جدی در دفاع از حقوق کودک و نیز بی جواب گذاشتن اساس حقوق پایه‌ای کودکان، مجزا از مصالح سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ایدئولوژیک، این امر بنیادی از سوی نهاد کودکان مقدمند و بسیاری از نهادهای دیگر و شخصیتهای مدافع حقوق کودکان بارها و بارها نقد شده و روی کمبودهای ...
 
آرشیو نوشته های:
کریم شامحمدی
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی