منصور حکمت

مقدمه به مقاله کارل مارکس درباره کار مُولّد و غیر مولّد

تمایز کار مولّد و غیر مولّد یکی از مؤلفه‌های مهم در نقد مارکس بر نظام سرمایه‌داری و بر اقتصاد سیاسی است. فرمولبندی دقیق مارکس از این مقولات نه فقط به وی امکان میدهد تا منشأ ثروت و سود طبقه بورژوا و “راز قدرت مولّده سرمایه” را برملا نماید، بلکه همچنین …

ادامه مطلب

در مورد مسائل گرهی در بحث شورا و سندیکا

الف- در ارزیابی اتحادیه‌های کارگری درک تجریدیی وجود دارد که مبتنی بر تعمیم خصوصیات اتحادیه‌ها در اوان تشکیل آنها در قرن گذشته است. در این نگرش اتحادیه‌ها جدا از پروسه تکوین تاریخی‌شان، صرفا به مثابه ابزار دفاعی کارگران برای حفظ سطح معیشت، اوضاع اقتصادی و شرایط کارشان، در نظر گرفته …

ادامه مطلب

کارگران کمونیست چه میگویند

کمونیست‌ها چه کسانی‌اند و چه میگویند؟ خیلی در پاسخ به این سؤال احزاب و گروه‌های سیاسی را نشان میدهند که رسما خودشان را کمونیست مینامند و به این نام فعالیت میکنند. جالب اینجاست که اگر از خود این احزاب هم بپرسید خیلی از آنها هم همین پاسخ را به شما …

ادامه مطلب

پرداخت دستمزد غیر نقدی یک برخورد ارتجاعی تمام عیار به طبقه کارگر است!

کارگر کمونیست ۵۶۲ (متن زیر پاسخهای منصور حكمت به دو سوال مصطفی صابر درباره بن (كوپن) و دستمزد غیر نقدی در میزگرد بررسی طرح قانون كار جمهوری اسلامی است. این میزگرد در اسفند ٦٨ و فروردین ٦٩ برگزار شد و مجموعه این میزگرد در كتاب “كار ارزان و كارگر خاموش” …

ادامه مطلب

تئوری چگونه توده گیر میشود

انترناسیونال 762 توضیح: «تئوری چگونه توده گیر میشود»، که بخشی از سخنرانی مفصل منصور حکمت در انجمن مارکس تحت عنوان مبانی کمونیسم کارگری است، یکی از ارکان هویتی ما است. این بحثی مربوط به پراتیک است. بحثی مربوط به رابطه یک حزب سیاسی با جامعه، بحثی مربوط به انتخاب سیاسی …

ادامه مطلب