مهدی کوهستانی

آیا انتصابات اخیر مساله طبقه کارگر ایران بود؟

چند نکته: یک- در یک کلیت جنبش کارگری تغییر روبنایی سیاسی را در جهت بهبود زیر بنایی اقتصادی نمی دید و نتیجه این شوهای سیاسی را قبل از شروع اش در رابطه با انتصاب ریاست جمهوری٬ خبرگان رهبری٬ مجلس و تا حدودی در رابطه با نمایندگان شورای شهر و روستا …

ادامه مطلب

کارگران و انتصاب ریاست جمهوری ۱۴۰۰

حاکمیت قبل از اینکه بخواهد با میتینگ های چندین هزار نفری که هر بار با رنگی تلفیق می شود خود را نماینده بخشی از جامعه نشان دهد٬ در چند هفته گذشته نیروهای اش را بسیج کرده تا هر روز در اتاق های کلاب هاوس بحث های انتخابات را داغ کنند٬ …

ادامه مطلب

نقش جنبش مستمری بگیران و بازنشستگان همزمان با جشن اول ماه می, یکشنبه های عصیان مبارزه با وعده های تو خالی و چالش قدرت

مقدمه: هنوز بسیاری دوشنبه سیاه اکتبر سال ۲۰۰۸ میلادی که منجر به سقوط تاریخی بورس پاریس و داوجونز شد را بخاطر دارند. اگر خواست نیروهای مترقی دنیا در مقابل تجربه دهه ۷۰ میلادی که نمودی متفاوت داشت را در کنار نگاه تئوریسین ها و روشنفکران اقتصادی این دوره بگذاریم٬ متوجه …

ادامه مطلب

آیا خیریه نذر اشتغال امام حسین برای منطقه ای کردن دستمزد حمایت رهبری را دارد؟

به روال هر ساله در ماههای زمستان جلسات فرمایشی افزایش چند درصدی نرخ حداقل دستمزد برگذار می شود. خارج از این جلسات رسمی محل اصلی تعیین دستمزد گرایشات اتاق بازرگانی (بازار آزاد و امنیتی-اقتصادی) هستند که نظرات اصلی را در چهارچوب پژوهش ها و رایزنی های موجود عنوان می کنند …

ادامه مطلب

لاطائلات نگاری برای جنبش کارگری با گرفتن رانت سیاسی

سال گذشته غلامرضا توکلی که مشاور کانون انجمن های صنفی کارگران کشور است٬ همراه با سمیه گلپور چمرکوهی که رئیس کمیته ای زنان کانون عالی انجمن صنفی کارگری زنان هستند در ارتباط با جنبش کارگری ایران کتابی را روانه بازار کردند با عنوان ” جایگاه سیاسی و اجتماعی جنبش کارگری …

ادامه مطلب