شنبه, ۱۹ام فروردین, ۱۳۹۶
آیا باید از خودمان شروع کنیم؟
 با پایان تعطیلات نوروزی ده ها هزار نفر درگیر و مصبیت زده از حوادث و تلفات جاده ای شده اند. هر ساله فقط در چند روز تعطلات نوروزی حدود هزار نفر در جاده های ایران کشته می شوند به این تعداد باید محروجان و مال باختگان و خانواده های به جا مانده و درگیر این فجایع را اضافه کرد. هر ...
دوشنبه, ۷ام فروردین, ۱۳۹۶
کنفرانس سران کشورهای صنعتی: منفعت طلبی بر حیات ارجحیت دارد!
ریزگردها در خوزستان نفس مردم را گرفته است، اما علاوه بر تخريب عمدی محيط زيست ايران به دست حاكمان اسلامی وضعيت جهانی محيط زيست وخيم است.  آب و هوای آلوده، طوفان های خانمان برانداز و پیشروی آب اقیانوس ها و خشکسالی ها می رود تا قسمت های هر چه وسیعتری از زمین را غیر مسکونی کند و فضای کمتری برای ...
 
آرشیو نوشته های:
نوید مینائی
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی