محسن ابراهیمی

“سلطان” ناکام ترکیه و جنایت در عفرین! سردرگمی یک دیکتاتور اسلامی!

اردوغان براستی پرسوناژی است که همه تناقضات بحران در منطقه خاورمیانه را یکجا در خود جمع کرده است. “سلطانی” ناکام که از شکوه عثمانی فقط توانست کاخی ۱۰۰۰ اتاقه دست و پاکند و استقبال از روسای دولتها را با تشریفات دوره عثمانی برگزار کند؛ سرکرده اسلامی که در سراشیبی جنبش …

ادامه مطلب

“سلطان” ناکام ترکیه و جنایت در عفرین!

سردرگمی یک دیکتاتور اسلامی! اردوغان براستی پرسوناژی است که همه تناقضات بحران در منطقه خاورمیانه را یکجا در خود جمع کرده است. “سلطانی” ناکام که از شکوه عثمانی فقط توانست کاخی 1000 اتاقه دست و پاکند و استقبال از روسای دولتها را با تشریفات دوره عثمانی برگزار کند؛ سرکرده اسلامی …

ادامه مطلب

قیام در ایران و “دخالت خارجی”!

خیزش علیه نظام اسلامی پایان نیافته است!   مطلب حاضر را هفته پیش آماده کرده بودم که هنوز تظاهرات خیابانی در سطح وسیع جریان داشت و بیش از پیش به تقابل با نیروهای سرکوب منجر میشد. ظاهرا تظاهرات و جنگ و گریز خیابانی با نیروهای امنیتی فروکش کرده است و این …

ادامه مطلب

قیام برای سرنگونی قدرتمندتر باز خواهد گشت!

قیامی که ۷ دی شروع شد و به سرعت سراسر ایران را فرا گرفت، به حق در میان مردمی که برای پایان یافتن به سلطه حکومت اسلامی ثانیه شماری میکنند شور و شوق فراوانی برانگیخت. جلوه اصلی این قیام یعنی تظاهرات خیابانی ـ به نظرم موقتا – فروکش کرده است …

ادامه مطلب

تظاهرات در خیابان فروکش کرده است، عزم برای سرنگونی هرگز!

قیامی که 7 دی شروع شد و به سرعت سراسر ایران را فرا گرفت، به حق در میان  مردمی که برای پایان یافتن به سلطه حکومت اسلامی ثانیه شماری میکنند شور و شوق فراوانی برانگیخت. جلوه اصلی این قیام یعنی تظاهرات خیابانی – به نظرم موقتا – فروکش کرده است …

ادامه مطلب

قیام علیه حکومت اسلامی سرمایه داران! (5)

پس مانده های”اصلاح طلب” خیلی زود شمشیرها را از رو بستند! یک مقدمه کوتاه: این یادداشت بخش پنجم از سلسله یادداشتهایی است که تحت این عنوان آغاز کرده بودم و مربوط به دو روز پیش است. بخش چهارم این یادداشتها این عنوان را داشت: “رهبر ارتجاع کجاست؟ چرا رجزخوانی نمیکند؟” …

ادامه مطلب

قیام علیه حکومت اسلامی سرمایه داران! (4)

رهبرارتجاع کجاست؟ چرا رجزخوانی نمیکند؟     سران حکومت اسلامی استاد رجزخوانی هستند. اینها  برای به تمکین کشاندن جامعه ای که از همان اول به این حکومت تن نمیداد به هر  جنایت قابل تصور دست بردند و البته هیچوقت یادشان نمیرفت که حتی کوچکترین پیشروی در مقابل مردم را با غرا …

ادامه مطلب

قیام علیه حکومت اسلامی سرمایه داران! (3)

تزلزل حکومت، نقطه قوت قیامً! میخواستم در این شماره به شعارها بپردازم. اما سرعت تحولات آنچنان شتاب دارد که موضوع  چند لحظه پیش میتواند کهنه شود. همه قیامها و همه انقلابها اینچنین هستند. به این خاطر که قیام مردم بحث سیاسی نیست که با خیال راحت میتوان امروز یا فردا …

ادامه مطلب

قیام علیه حکومت اسلامی سرمایه داران! (2)

تفاوتهای دو قیام: از 88 تا 96    مهمترین و برجسته ترین تشابه قیام 88 در تهران و خیزش 96 در سراسر ایران این است که هر دو علیرغم افت و خیزهای زیاد در 88، نهایتا کل حکومت اسلامی را هدف گرفته اند. اما تفاوتهایی این دو قیام باهم دارند …

ادامه مطلب

قیام علیه حکومت اسلامی سرمایه داران! سالگرد یورش رژیم به یورش علیه رژیم تبدیل شد!

قسمت اول: 9 دی سال 1388 را به خاطر بیاورید. روزی که حکومت اسلامی هر چه مسلسل بدست و چاقو کش و باتوم بدست در ایران داشت  را به تهران فراخواند تا قیام مردم تهران را در هم بکوبد. تا به قول خودشان نگذارند مردم معترض در شش نقطه تهران …

ادامه مطلب