شنبه, ۹ام فروردین, ۱۳۹۹
نقدی حساب کنید!
جمهوری کپک زده ی اسلامی حاکم بر ایران از هر نظر به افلاس رسیده است. به خاطر ترور و راه اندازی دستجات قتل و جنایت در منطقه و در بخش هایی از جهان، در انزوای سیاسی و دیپلماتیک قرار دارد. همچنین به خاطر  تحریم فروش نفت و تعطیلی تولید در داخل، به ورشکستگی مفتضحانه ای رسیده است. حکومت کرونایی اسلامی ...
شنبه, ۲۴ام اسفند, ۱۳۹۸
خرده فرمایش “در خانه بمانید!”
انترناسیونال 859 تبلیغات جورواجوری از رسانه های رژیم شنیده می شود. از ویروس« منحوس» تا « چندان بزرگش نکنید» تا خرافه درمانی های آیت اله ها و در راس شان خامنه ای که او هم دعا و زیارت عاشورا و توسل به امامان شیعه را پیش کشید تا تعطیلی نماز های جمعه که میتینگ هفتگی مروجان خرافه و خشونت ...
 
1 2
آرشیو نوشته های:
مراد مکوندی
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی