مراد مکوندی

مولوی عبدالحمید کجا ایستاده است؟

انترناسیونال 909چهارم اسفند بود که خبری بد شبکه های اجتماعی را درنوردید و خیلی زود در صدر اخبار خبرگزاری های جهان نشست. خلاصه ی خبر این بود: در تیراندازی به سوختبران شهرستان مرزی سراوان، عده ای کشته شدند.استاندار و فرماندار و فرمانده ی سپاه و نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان، …

ادامه مطلب

صاعقه ی ما، ستم اغنیاست !

انترناسیونال 905صاعقه هم مانند سیل و زلزله می تواند یک بلای طبیعی باشد، اما خرابی هایی که ببار می آورد، گاهی یک فاجعه است. چه زمانی فاجعه است؟ زمانی که به جان و زندگی انسان ها خسارات جبران ناپذیر وارد کند. یعنی انسان ها از هرگونه امکانات پیشگیری و پشتیبانی …

ادامه مطلب

الم شنگه هایی برای انحراف افکار

در هفته ی گذشته در میان همه ی اخبار نگران کننده، دو خبر یعنی در حقیقت دو اتفاق ناگوار در صدر اخبار مربوط به جمهوری کرونایی قرارداشت. هر چه سعی کردم این دو اتفاق را از هم جدا ببینم، دیدم نمی شود. امکان ندارد جمهوری اسلامی حرکتی مثبت انجام بدهد؛ …

ادامه مطلب

آمران علنی خشونت

انترناسیونال 889جمهوری کثافت اسلامی نشان داد که جرثومه ی نکبت و جنایت است. حکومت دون شان انسان، چهره ی کریه اش را از همان فردای انقلاب ۵۷ و حتی پیش از آن نشان داد. چهره ی دیوآسای ضد زن جمهوری خون و لجن از همان اسفند ۵۷ در سرکوب تظاهرات …

ادامه مطلب

پهلوی کوچک!

انترناسیونال 888چند شب قبل شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال سخنرانی چندین بار اعلام شده و از پیش نوشته شده ی رضا پهلوی را پخش کرد. این تلویزیون بیست و چهارساعته که به طرز آشکاری به بنگاه تبلیغاتی سلطنت طلبان بدل شده ، پخش این مانور سیاسی و کارزار بی نتیجه آلترناتیو …

ادامه مطلب

از پشت بام تا به ثریا، از آن تو!

در ایران تحت حاکمیت جمهوری کرونایی اسلامی هر روز که می گذرد ارکان زندگی یکی پس از دیگری رو به زوال می رود. در یکی دو ساله ی اخیر، گرانی فلج کننده ی مسکن عده زیادی از اجاره نشینان را آواره کرده و به حاشیه شهرها رانده است. اگر تا …

ادامه مطلب

تکرار مکرر در سیاست پارلمان

برای شما که این تیتر را می خوانید، ممکن است کمی تازه و عجیب باشد. اما بگذارید با همین تیتر به بررسی تغییر سیما و فضای مجلس اسلامی بپردازم.مجلس اسلامی هر روز که می گذرد، بی خاصیت تر می شود. در دو سال گذشته آخرین بی رمقی ها را از …

ادامه مطلب

از بالای سر کارگران

سرانجام پس از چند ماه کش و قوس و شامورتی بازی وزارت کار و دولت، مصوبه ی شورای عالی کار برای افزایش حداقل دستمزد اعلام شد. مصوبه ای که حتی نمایندگان فرمایشی و وابسته به خانه ی کارگر و شورای اسلامی کار آن را امضا نکردند. دولت کارفرمایان و سرمایه …

ادامه مطلب

کرونا علیه کرونا

برای آندسته از کسانی که هنوز لایه های بسیار نازکی از توهم نسبت به رژیم روی پوست شان به صورت چرکمرد باقی مانده است، کم کم حرف های روحانی دارد تفسیر می شود که ” قرنطینه، بی قرنطینه”! روحانی به تبع خامنه ای نمی خواهد رسما و قانونا زیر بار …

ادامه مطلب

مزد و ویروسی به نام شورای عالی کار

هر سال طبق یک سنت، در اسفند ماه شورای دستمزد که ترکیبی از نماینده ی دولت و نماینده کارفرمایان و نماینده نهادهای دست ساز حکومتی تحت عنوان نماینده کارگران هستند، میزان حداقل دستمزدها  برای  سال بعد را تعیین و اعلام می کنند. افزایشی که جمع دریافتی ماهانه ی کارگران را …

ادامه مطلب