مژگان مظهر سرمدی

روزهای ١١ و ١٢ اردیبهشت بهترین فرصت است

روز اول ماه مه میلادی برابر با یازدهم اردیبهشت در ایران، روز جهانی کارگر است که مقارن با روز معلم در ایران نیز می باشد. امسال، درشرایطی به گرامیداشت این روز می رویم که نمایندگان جنبشهای کارگری و معلمان دراعتراض به نظام ظالمانه و تبعیض امیز جمهوری اسلامی همچنان در …

ادامه مطلب