چهارشنبه, ۲۰ام فروردین, ۱۳۹۹
از کرونا هم به عنوان فرصت استفاده میکنند!
حقیقت این است که کووید ١٩کرونا ویروس، پدیده خارق العاده و خاص ومتفاوتی از پدیده های دیگر طبیعت نیست. کنش ها ومحرک های طبیعی همچون سیل و زلزله و طوفان و بیماری ها و  ویروس ها و دیگر حوادث کوچک و بزرگ طبیعی در طول تاریخ حیات بشر بوده اند، آمده اند ورفته اند وهمیشه پروسه وسیر و روند خودشان ...
 
آرشیو نوشته های:
ندا روشن
 
  فیسبوک ما
 
 
 
حزب کمونیست کارگری ایران     /     سازمان جوانان کمونیست     /     کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری     /     کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری     /     تلویزیون کانال جدید

نشریه انترناسیونال     /     نشریه کارگر کمونیست     /     وبگاه منصور حکمت     /   وبگاه حمید تقوایی / آرشیو روزنه تا سال ۲۰۱۷

کمپین برای آزادی کارگران زندانی     /     نهاد کودکان مقدمند     /     کمیته بین المللی علیه اعدام     /     سازمان زن آزاد     /     کمیته دفاع از زندانیان سیاسی     /     فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی