یادداشتها

ولایت فقیه در افغانستان- ا. ش رضازاده

مقدمه جنبش زن، زندگی، آزادی که در ایران علیه رژیم ولایت فقیه به راه افتاده، بر افغانستان نیز تاثیرات خودش را گذاشته است. چه در شبکه¬ها و رسانه¬های مجازی و چه دنیای واقعی افغانستانی¬های را می¬بینیم که از هر قشر و طبقه¬ی اجتماعی و گرایش فکری، اعم از روشنفکر، دانشجو، …

ادامه مطلب

رونمایی از ثابتی، افول اپوزیسیون راست- اصغر کریمی

اصغر کریمی رونمایی از پرویز ثابتی یکی از روسای ساواک توسط سلطنت طلبان اوج وقاحت و بیگانگی و ضدیت آنها با انقلاب زن زندگی آزادی را بر ملا کرد. شنبه ۱۱ فوریه روز آبروریزی همه جانبه ای برای رضا پهلوی و جریان او بود و افول آنرا در ادامه ناکامی …

ادامه مطلب

ارتجاع ناسیونالیستی و اسلامی در مقابل انقلاب زن زندگی آزادی! محسن ابراهیمی

انقلاب زن زندگی آزادی که در ادامه سه خیزش بزرگ ۸۸، ۹۶ و ۹۸آغاز شده است، از همان اول با قدرت و صراحت بیسابقه ای عزم خود را برای پایان دادن به عمر حکومت اسلامی اعلام کرد. این انقلاب، علیرغم فروکش کردن تظاهرات گسترده خیابانی، در اشکال متنوع ادامه دارد …

ادامه مطلب

انقلاب زیرو روکننده و رویاهای حقیر- یاشار سهندی

بعد از مدتها، شب ۲۱ بهمن، ساعت ۹ شب همزمان که تفاله های جمهوری اسلامی شروع به عربده کشی کردند، ناگهان ساکنین محله ما، حتی بیشتر از دو ماه پیش، پشت پنجره ها با شعار مرگ بر دیکتاتور، بی شرف بی شرف، مرگ بر خامنه ای، الله اکبر مزدوران جمهوری …

ادامه مطلب

ترک برداشتن دیوار زندانها به قدرت انقلاب- شهلا دانشفر

آزادی شماری از دستگیر شدگان انقلاب و زندانیان سیاسی یک اتفاق مسرت بخش در این هفته بود. اتفاقی که نتیجه مستقیم قدرت انقلاب و جنبش مردمی علیه سرکوبگری های حکومت و زندان و اعدام و شکنجه است. جنبشی که ابعاد گسترده اجتماعی و جهانی آن حکومتیان را وادار به عقب …

ادامه مطلب

فرهاد میثمی آزاد شد- کاظم نیکخواه

این چند روز اخیر بشدت نگران او بودم. فرهاد میثمی با آن هیکل تکیده و استخوانیش ایستاده بود و بر لغو حجاب و لغو مجازات اعدام پافشاری میکرد و آزادی زندانیان سیاسی را خواستار بود. نگران بودم که دوام نیاورد. اما او بیرون آمد و با علامت پیروزی به میان …

ادامه مطلب

دیگر زیاده حرفی نیست! یاشار سهندی

مسافرین محترم اتوبوس مجانی توجه کنید:“اینکه شاهزاده با این افراد شیطانی کنفرانس میذارد ‌برای این نیست که آنها را پذیرفته هست شاهزاده با یک تیر دو نشان زده است و این نشان از هوش و ذکاوت ایشان دارد.درست در شب بیست و دوم بهمن و یکروز قبل از تظاهرات خارج …

ادامه مطلب

۳۰ خرداد ۶۰ و حقیقت تاریخی- امیر توکلی

اخیرا پژوهشی در مورد اعدام های سال ۱۳۶۰ در سایت رادیو فردا درج شده که گوشه کوچکی از چگونگی بقدرت رسیدن جنایتکاران اسلامی را در ایران بشکل مستند ثبت کرده است. ما که خود شاهد زنده آن دوران سیاه هستیم بخوبی میدانیم که وسعت جنایات و وحشیگری های اوباشان اسلامی …

ادامه مطلب

چند جمله در مورد اتحاد- بابک یزدی

سالهاست خیلی ها دم از اتحاد میزنند. و بدین باورند که اتحاد رمز پیروزیست. سوال مشخص این هست که اتحاد کی با کی، بر سر چی، و حول چه خواسته هایی؟ نفس اتحاد هیچ تقدسی ندارد. اتحاد مردم باید حول سرنگونی رژیم باشد. حول مرگ بر دیکتاتور باشد. . حول …

ادامه مطلب

اتوبوسی به ته دره! حمید تقوایی

رضا پهلوی در کنفرانس واشنگتن همه را به سوار شدن به اتوبوس “وحدت” فراخواند. اما چرخ  پنچر این اتوبوس خود “شاهزاده” است. دو شقه کردن مردم با ادعای وکالت، حمله هواداران دو آتشه از جمله همسرش به چپها و مجاهدین، مردمی خواندن کودتای ٢٨ مرداد و فتنه خواندن انقلاب ٥٧، …

ادامه مطلب