یادداشتها

کارگران به پیش! یاشار سهندی

صبح دوشنبه ۱۸ مهرماه ۱۴۰۱، کارگران پروژه‌ای شاغل در پتروشیمی بوشهر واقع در عسلویه از ساعت اولیه صبح و قبل از شروع کار دست به تجمع و سردادن شعار زدند.خبری که همین اول صبح دوشنبه مانند بمب منتشر شد. با ورود کارگران به صحنه مبارزات برای سرنگونی حکومت اسلامی تحول …

ادامه مطلب

“رضا شاه روحش شاد”؟! بابک یزدی

به باور من در حال حاضر باید سرنگونی طلبان و مخالفان رژیم را حول سرنگونی رژیم اسلامی متحد کرد ولی روشنگری در این مورد هم تا حدودی ضروری بوده و شاید بتواند در نهایت به اتحاد مردم حول سرنگونی رژیم کمک کند. با اینکه شعار “رضا شاه روحت شاد” تقریبا …

ادامه مطلب

دختران جسور ایران- مصی جلینی

جنایت علیه مهساو نیکا را باید نقطعه عطفی علیه بیحقوقی زنان ، علیه نابرابری ، تبعیض ، زن کشی ، مردسالاری و علیه هر نوع رسم و رسوم کهنه ضد زن تبدیل کنیم باید با صدایی رساتر از همیشه دوشا دوش هم ، همبسته اعلام کنیم که قدم هایمان را …

ادامه مطلب

حکومت اسلامی ایران را باید بایکوت سیاسی کرد! بهرام رحمانی

یکی از شعارهای سه دهه اخیر اپوزیسیون چپ و سوسیالیست ایرانی در خارج کشور، بایکوت سیاسی حکومت اسلامی ایران است. اکنون این شعار بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد.اکنون بیش از هر زمان دیگری از حیات وحشیانه و ضدانسانی حکومت اسلامی ایران، زمینه‌‌های بایکوت سیاسی این حکومت تبه‌کار و …

ادامه مطلب

هر انقلابی یک مطالبه و شعار اصلی دارد- ناصر اصغری

در انقلابات شعارها و مطالبات زیادی، از طرف بخش‌های مختلفی از جامعه مطرح می‌گردند. انقلاب امروز ایران استثنا نیست. دلیل این قاعده هم این است که اگر انقلابی بخواهد بخش‌های مختلف و گاها ناهمخوان جامعه ای را با هم متحد کند، باید روی یک شعار تمرکز بکند که در خود …

ادامه مطلب

کارگر نفت ما، رهبر سرسخت ما شعاری که باید احیاء شود- یاشار سهندی

مندرج در کارگر کمونیست ۷۴۷شعار “زن زندگی آزادی” خصلت نمای جنبش انقلابی جاری است. این شعار در جنگ علیه داعش در کردستان سوریه شکل گرفت. این شعار در بحبوحه مبارزات زنان در مقابل داعش یکی از وحشی ترین شاخ های اسلامی سیاسی در سوریه، بخصوص در شهر کوبانی شکل گرفت. …

ادامه مطلب

برای خط منصور حکمت- یاشار سهندی

ایرج فرزاد زیر عنوان “برای این روزها”خطابیه ای به توده های ” مهربان و خوش باور” نوشته ، این یادداشت خطاب به رفیق ایرج فرزاد و کسانی مانند ایشان،که خود را کادر مستقل کمونیسم کارگری میدانند، یا در حزبی متشکل هستند و خود را “حکمتیست” می خوانند، است.در این ایام …

ادامه مطلب

زندانی در بند؛ دانشجوی شریف- خاطره محرم نژاداصل

بعد از قتل مهسا امینی، اعتراضات در تمام کشور هم-چنان ادامه دارد گویی داغ¬های بر دل نشسته¬ی مردم، دوباره تازه شده و قصد خاموشی ندارد. همه خوب می-دانند چه زخم¬هایی از این حکومت ظالم در این سال¬های سیاه بر تن این مردم نشسته است. همه معترض به شرایط موجود هستند …

ادامه مطلب

قتل مهسا امینی: حکومت و حجابش را باید دفن کرد- شهلا دانشفر

مندرج در کارگر کمونیست ۷۴۵ قتل مهسا امینی دختر جوان ۲۲ ساله از سقز به جرم “بدحجابی” بدست گشت ارشاد کل جامعه را  به لرزه در آورده است. هزاران نفر با گرد  آمدن بر سر مزارش در سقز و فریاد “زن، زندگی، آزادی” و ” مرگ بر دیکتاتور”، “ننگ ما …

ادامه مطلب

مطالبه “مزد و حقوق” و رفاه معیشت امر فوری جنبش های کارمزدی است! سیما منصوری

مندرج در کارگر کمونیست ۷۴۵ کشمکش ها و جدال ها و اتحاد های موجود در جنبش های کارگری و بازنشستگان و معلمان و…، نه توصیه ای و تئوریکی و “دسیسه فرقه “ای ست و نه تعابیری ست که گرایشات سرمایه تبلیغ و روایت میکنند . باید اذعان داشت که حکومت …

ادامه مطلب