پتی دوبنیتاس

جانِ مشتاق احمد و ورق پاره قرآن

مشتاق احمد، ۴۱ ساله، روز شنبه ۱۲ فوریه -۲۳ بهمن، در استان پنجاب پاکستان، به اتهام سوزاندن صفحاتی از قرآن توسط گروهی از اوباش اسلامی سنگسار و کشته شد. انسان فقط میتواند بر خود بلرزد وقتی مشاهده میکند مردانی که عازم اقامه نماز عصرشان بودند، چه سبعیت و چه خشونتی …

ادامه مطلب

انگلستان ترمیم پرده بکارت را ممنوع کرد

دولت بریتانیا آزمایش باکرگی و جراحی برای بازسازی پرده بکارت زن را جرم اعلام کرد و حتی انتقال زنان به کشورهای دیگر برای این عمل ممنوع شد. این گامی ضروری برای پایان دادن به عملی شد که در آنها بدن زن توسط همه به جز خودش کنترل می‌شود. یک جراح …

ادامه مطلب